danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:04:27 Ngày 01/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 4715/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 26/12/2013
Trích yếu : Chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Tin học Pháp ngữ
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội