danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:38:37 Ngày 01/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 10/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 02/01/2014
Trích yếu : Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội