danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:52:44 Ngày 17/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 37/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2014
Trích yếu : Cử ông Nguyễn Viết Lộc, chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN, phụ trách Văn phòng ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội