danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:50:26 Ngày 21/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 32/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2014
Trích yếu : Về việc sáp nhập Nhà in ĐHQGHN vào Nhà xuất bản ĐHQGHN và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội