danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 21:21:23 Ngày 25/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 55//QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/01/2014
Trích yếu : Về việc Bổ nhiệm ông Đỗ Phi Long, thạc sĩ, chuyên viên, nguyên Giám đốc Nhà in ĐHQGHN, giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội