danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:03:32 Ngày 17/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 785/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/03/2014
Trích yếu : Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ kể từ ngày 20/3/2014
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội