danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:01:06 Ngày 23/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 26/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành : 26/03/2014
Trích yếu : Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ