danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:37:16 Ngày 17/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 4299/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 18/11/2014
Trích yếu : Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội