danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 22:05:22 Ngày 29/11/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hợp tác Phát triển
Ký hiệu : 2495/ LĐTBXH-HTQT
Ngày ban hành : 29/07/2011
Trích yếu : Góp ý dự thảo tuyên bố ASEAN "Tăng cường vai trò và sự tham gia của người khuyết tật"
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội