TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 00:00:00 Ngày 27/04/2022 GMT+7
VNU – IS: Sẵn sàng các hoạt động điều hành, giảng dạy tại Hòa Lạc
Ngày 26/4/2022, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã chủ trì cuộc họp về cơ sở vật chất của Trường Quốc tế.

Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng; Trưởng các Ban: