TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 28/02/2014 GMT+7
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh: 10 năm Xây dựng và Phát triển
Tháng 3 này, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), ĐHQGHN vừa tròn 10 năm tuổi. Đây chưa phải là một chặng đường dài trong quá trình xây dựng và phát triển của một đơn vị, song chặng đường ấy đã in đậm hình ảnh của các thế hệ cán bộ, viên chức và sĩ quan biệt phái của Trung tâm với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của ĐHQGHN nói riêng.

>>> Sĩ quan biệt phái vui cùng sự phát triển của Trung tâm 

Nhân dịp này, phóng viên Website ĐHQGHN đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Trung tâm về các kết quả mà trung tâm đã đạt được trong thời gian qua và phương hướng hoạt động thời gian tới.

Xin ông cho biết một số thông tin về Trung tâm GDQP-AN?

Trung tâm GDQP-AN mà tiền thân là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (GDQP), ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 02/3/2004 của Giám đốc ĐHQGHN trên cơ sở sáp nhập hai khoa GDQP của hai trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ - CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP-AN sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 82/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), ngày 11/5/2009, Giám đốc ĐHQGHN kí Quyết định đổi tên Trung tâm GDQP thành Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN.

Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN là một trong 16 trung tâm GDQP-AN của cả nước. Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên ĐHQGHN và một số cơ sở giáo dục đại học theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu cho ĐHQGHN về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và công tác quân sự địa phương của ĐHQGHN.

Trung tâm đã triển khai nhiệm vụ GDQP-AN cho học sinh, sinh viên như thế nào?

Nghị định 116/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng-an ninh chỉ rõ: “Giáo dục quốc phòng-an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể…”.  Với Trung tâm, nhiệm vụ giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Trung tâm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ này theo đúng quy định của Bộ  GD&ĐT và Quy chế đào tạo của ĐHQGHN, đồng thời vận dụng linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trung tâm.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN trao Quyết định thành lập cho tập thể lãnh đạo của Trung tâm, năm 2004

Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình GDQP-AN ban hành kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình GDQP-AN (chương trình gồm 03 học phần, thời lượng 08 tín chỉ). 03 đề cương môn học đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

Trung tâm thực hiện chủ trương của ĐHQGHN trong việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ, năm học 2007-2008, Trung tâm bắt đầu triển khai việc chuyển đổi đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên K52 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, các đơn vị đào tạo còn lại vẫn tổ chức đào tạo theo học chế niên chế. Đến nay, 100% sinh viên hệ chính quy của ĐHQGHN được tổ chức học tập môn học theo học chế tín chỉ. Đây là bước đột phá, sự thành công lớn của Trung tâm trong công tác đào tạo.

Để triển khai được phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ có chất lượng, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí đào tạo trong xây dựng đề cương môn học, xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động dạy học..... Sau mỗi kì học, năm học, Trung tâm đểu tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm công tác đào tạo theo tín chỉ. Đến nay, 100% giảng viên và cán bộ quản lí đều tổ chức hoạt động dạy học theo tín chỉ một các nền nếp, có hiệu quả.

Tập thể cán bộ của Trung tâm hiện nay

Ngoài tài liệu GDQP-AN của Bộ GD&ĐT, Trung tâm đã tổ chức biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên. Các văn bản hướng dẫn, tài liệu học tập có liên quan như quy chế, đề cương môn học.... đều được đưa lên Website của Trung tâm để sinh viên dễ dàng tiếp cận.

Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN, cùng với đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá môn học, xây dựng các bộ đề thi với hàng nghìn câu hỏi trắc nghiệm có chất lượng. Đặc biệt, Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến phản hồi từ người học để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức dạy học.

Với việc triển khai đồng bộ các vấn đề cơ bản trên, công tác GDQP-AN đã đạt được chuẩn đầu ra của môn học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành việc giảng dạy cho hơn 90.000 sinh viên các hệ của ĐHQGHN và sinh viên liên kết đào tạo của một số trường theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành giáo dục đang tích cực triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trung tâm đã có những hoạt động cụ thể nào, nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới này?

Là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trung tâm đã và đang triển khai có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Nghị quyết lần thứ 15 Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV về đổi mới khoa học công nghệ và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ.

Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, phát huy vai trò của chính quyền và đoàn thể trong đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Trung tâm coi đây là khâu then chốt của công cuộc đổi mới. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực, tầm nhìn của người học, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật cho sinh viên. Xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của môn học, chương trình đào tạo và cam kết bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, phù hợp với phương thức quản lý, giáo dục và rèn luyện sinh viên tập trung tại Hòa Lạc.

Một giờ học về Giáo dục quốc phòng của sinh viên

Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo cho đơn vị thuộc quyền, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, đào tạo.

Được biết, đầu quí 3 năm 2014, Trung tâm GDQP-AN sẽ di chuyển lên Hòa Lạc, ông có thể cho biết những trù tính của Trung tâm thời gian tới?

Việc chuyển Trung tâm lên Hòa Lạc là một dấu mốc quan trọng của Trung tâm trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, Trung tâm đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức giảng dạy cho sinh viên ĐHQGHN theo hình thức tập trung, chính qui tại Hòa Lạc kể từ năm học 2014 - 2015. Triển khai đào tạo theo phương thức tín chỉ tập trung trên cơ sở Hòa Lạc sẽ có sự thay đổi lớn so với hình thức tổ chức đào tạo hiện tại. Tập thể Trung tâm xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong những năm 2014, 2015 mà còn là bước chuyển quan trọng trong lộ trình thực hiện sứ mạng và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Khai mạc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong thời gian tiếp theo, khi cơ sở đào tạo chính thức của Trung tâm tại Hòa Lạc hoàn thành, Trung tâm sẽ có một cơ ngơi hiện đại cùng với một đội ngũ cán bộ mạnh về chất lượng, tâm huyết với nghề là điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh lịch sử của mình. Việc di chuyển lên Hòa Lạc là cơ hội để Trung tâm GDQP-AN xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho sinh viên, đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên GDQP-AN. Trung tâm sẽ có kế hoạch đầu tư hợp lí hệ thống trang thiết bị kĩ thuật, giáo trình, tài liệu tham khảo, sân bãi tập thực hành phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Cùng với đó, Trung tâm tiến hành đổi mới quản trị đại học, chuẩn hóa các khâu trong quy trình tổ chức, quản lí đào tạo, quan tâm đến từng điều kiện để đảm bảo chất lượng. Hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi theo phương thức đào tạo tập trung tại Hòa Lạc với các đơn vị đào tạo, bảo đảm để sinh viên được học tập, rèn luyện, thể dục thể thao, giải trí, nghỉ ngơi tốt nhất.

Chúng tôi luôn xác định phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển Trung tâm xứng với vị thế, tầm vóc của ĐHQGHN, luôn là một Trung tâm hàng đầu trong hệ thống các Trung tâm GDQP-AN của cả nước.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh  đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010); nhiều Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN qua các năm; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 

 Nguyễn Đức Đăng - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ