TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 15/05/2017 GMT+7
Kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau Đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành
Ngày 12/5/2017, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau Đại học và ra mắt Khoa các Khoa học liên ngành, ĐHQGHN.

Tham dự buổi lễ có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Hồng Sơn; GS.VS. Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; GS.TSKH Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN; ban chủ nhiệm cùng các cán bộ, giảng viên, học viên Khoa Các khoa học liên ngành.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Ngày 20/5/2002, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 342/TCCB, thành lập Khoa Sau đại học trực thuộc ĐHQGHN. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Khoa được giao nhiệm tổ chức thực hiện những chương trình đào tạo sau đại học có tính liên ngành, liên lĩnh vực, và quản lý công tác đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN. Trải qua 15 năm hoạt động và phát triển, Khoa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: tham gia tư vấn, hỗ trợ tích cực các chương trình thạc sĩ “Môi trường trong Phát triển bền vững”, chương trình thạc sĩ “Việt Nam học” với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, chương trình thạc sĩ “Vật liệu mới và Nano” với Trường Đại học Công nghệ; đặc biệt Khoa đang tổ chức triển khai thí điểm thành công các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực bậc sau đại học như thạc sĩ “Biến đổi khí hậu” và thạc sĩ “Khoa học bền vững”.

Ngày 20/01/2017, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 248/QĐ-ĐHQGHN về việc đổi tên Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành, đồng thời điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của khoa sao cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của tập thể lãnh đạo và cán bộ của Khoa qua các thời kỳ. Đặc biệt, Giám đốc ĐHQGHN gửi lời tri ân tới gia đình cố GS. Nguyễn Hữu Công – người Chủ nhiệm Khoa đầu tiên đã có công lao xây nền đắp móng cho Khoa cũng như ghi nhận những đóng góp của GS. TS. Hoàng Văn Vân, người đã lãnh đạo và dẫn dắt Khoa Sau đại học đạt được những thành công quan trọng trong thời gian vừa qua.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2014 – 2020, tầm nhìn 2030 của ĐHQGHN, định hướng phát triển các khoa học liên ngành đã được xác định là một trong những định hướng chiến lược quan trọng. Điều này không chỉ đáp ứng đúng xu hướng nghiên cứu các ngành khoa học trên thế giới mà còn phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Trong bối cảnh ấy, Khoa Các khoa học liên ngành cần phải định vị đâu là định hướng đào tạo và nghiên cứu đặc trưng của mình để không bị trộn lẫn vào định hướng nghiên cứu, đào tạo liên ngành, đa ngành của nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc trong ĐHQGHN.

Giám đốc yêu cầu, các hoạt động đào tạo và nghiên cứu cần tập trung vào những lĩnh vực khoa học có tính mới, liên ngành, liên lĩnh vực và bám sát các vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra. Trên cơ sở phát huy những ưu thế về kinh nghiệm và các nguồn lực đang có, Khoa cần tập trung thúc đẩy liên kết hợp tác và tận dụng hiệu quả nguồn lực và uy tín khoa học sẵn có trong ĐHQGHN, đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết với các cá nhân, tổ chức có năng lực, uy tín trong nước và quốc tế. Chiến lược phát triển của Khoa cần phải bám sát chiến lược phát triển của ĐHQGHN, đồng thời phải được cụ thể hóa trong lộ trình phát triển với các giai đoạn, mục tiêu và sản phẩm tương ứng.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn trao bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho Khoa Các khoa học liên ngành

Trong thời gian tới, với sự kỳ vọng lớn vào sự phát triển, trưởng thành của chính đơn vị và đóng góp cho sự lớn mạnh của ĐHQGHN, Giám đốc ĐHGQHN Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban lãnh đạo cùng cán bộ của Khoa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong đào tạo, Khoa cần có tầm nhìn và kế hoạch phát triển công tác đào tạo bền vững, lâu dài, kiên định và tập trung phát triển các chương trình đào tạo hướng tới giải quyết các vấn đề liên ngành, được mở ra theo nhu cầu thực tiễn mang tính thời điểm của xã hội. Các chương trình đào tạo cần xây dựng theo mô hình có Ban điều hành gồm các chuyên gia có uy tín quản lý và điều phối. Giữa các chương trình này phải có tính liên thông, kết nối với nhau.

Thứ hai, hoạt động khoa học công nghệ phải song hành và gắn bó hữu cơ với hoạt động đào tạo. Khoa cần xây dựng chiến lược hoạt động khoa học công nghệ lâu dài theo định hướng liên ngành, phù hợp với chiến lược phát triển khoa học công nghệ của ĐHQGHN. Đồng thời, có phương án khai thác hiểu quả các phòng thí nghiệm trong ĐHQGHN, phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Thứ ba, trong hoạt động tổ chức và nhân lực, Khoa cần có kế hoạch kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng, hiệu quả, đặc biệt tinh gọn và linh hoạt về hành chính của một đơn vị tự chủ, đặc thù.

Gửi lời cảm ơn và tri ân tới lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành Nguyễn Thị Hồng Minh cho rằng, ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, xu hướng hình thành và phát triển các khoa học liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp của thực tiễn dưới góc nhìn tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau dang ngày càng trở nên rõ nét. Việc ĐHQGHN quyết định đổi tên Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành là một bước quan trọng trong sứ mệnh mở các chương trình đào tạo mới về khoa học liên ngành. Đây là hướng đi đúng đắn nhằm phát huy lợi thế, tiềm lực sẵn có của ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực.

Chủ nhiệm Khoa Nguyễn Thị Hồng Minh cho biết, các chức năng chính của Khoa Các khoa học liên ngành trong giai đoạn mới đó là: thực hiện những chương trình đào tạo đại học, sau đại học mới và có tính liên ngành, liên lĩnh vực; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đặc thù liên ngành phục vụ đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, mở rộng tầm ảnh hưởng của ĐHQGHN tới các khu vực, tổ chức khác. Đồng thời, Chủ nhiệm Khoa khẳng định, tập thể lãnh đạo và các cán bộ, giảng viên của Khoa sẽ nỗ lực để phát huy những điểm mạnh, vượt qua thách thức, đưa Khoa Các khoa học liên ngành trở thành một đơn vị có chất lượng cao trong đào tạo và nghiên cứu các vấn đề liên ngành, xứng đáng với kỳ vọng của ĐHQGHN và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ban Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa

Tại buổi lễ, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã trao Quyết định đổi tên Khoa Sau đại học thành Khoa Các khoa học liên ngành và các Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho TS. Nguyễn Thị Hồng Minh và PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho Khoa Các khoa học liên ngành vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển các chương trình đào tạo sau đại học tại ĐHQGHN.

Cũng tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành đã tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức – nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học đã đại diện các thế hệ lãnh đạo Khoa đã phát biểu chào mừng và chia sẻ những kỉ niệm về Khoa ngay từ những ngày đầu thành lập.

Từ năm 2011 đến năm 2016 Khoa Các khoa học liên ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đào tạo, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học có tính liên ngành liên lĩnh vực.

Khoa đã hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu từ năm 2011 và đến năm 2014 Khoa tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học bền vững. Đây đều là các chương trình đào tạo có tính liên ngành cao, lần đầu tiên được tổ chức đào tạo ở Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, Khoa đã tuyển sinh được 6 khóa đào tạo thạc sĩ Biến đổi khí hậu, 3 khóa thạc sĩ khoa học bền vững, đã có tổng số 325 học viên nhập học, 128 học viên hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng thạc sĩ. Nhiều học viên tốt nghiệp đã có những đóng góp tốt cho cơ quan, địa phương của mình và tham gia những diễn đàn quốc gia, quốc tế về các vấn đề thời sự hiện hay như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh…

 

 

 

 

 Minh Khuê - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược