TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 09:57:39 Ngày 21/04/2020 GMT+7
Cử nhân Quản trị công nghệ giáo dục – Một chân dung mới về nhân sự trong tương lai
Nghề nào sẽ phổ biến trong thập niên tới- thập niên thống trị của giáo dục số? Nghề nào sẽ đón đầu nhu cầu của các nhà tuyển dụng, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của các trường dân lập chất lượng cao trước xu thế của toàn cầu hóa?

 

Theo các chuyên gia việc làm cho biết, các công việc trong những lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tham vấn tâm lý và quản lý đào tạo, công tác hành chính giáo dục, quản lý học sinh, công tác nhân sự, công nghệ giáo dục… tại các trường học, các cơ quan/ trung tâm giáo dục, các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể xã hội sẽ rộng mở trong thời gian tới nếu sinh viên được rèn luyện các năng lực tư duy, năng lực nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp linh hoạt trong quá trình đào tạo tại các trường đại học.

Với chương trình đào tạo hiện đại, linh hoạt, năng động, sinh viên ngành Quản trị công nghệ giáo dục sau khi tốt nghiệp sẽ tạo nên một chân dung mới về nhân sự công nghệ giáo dục cao trong tương lai, đáp ứng tốt cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đại sứ “Công nghệ giáo dục thông minh”

Mục đích của ngành Quản trị Công nghệ giáo dục là nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (các cấp) có khả năng