TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 08/05/2020 GMT+7
Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 của Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ: Tự chủ- Sáng tạo- Hiệu quả
Trong 2 ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 – 2025, với sự tham gia của 162 đảng viên đến từ các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường. Đây là Đảng bộ đầu tiên thuộc Đảng bộ ĐHQGHN tổ chức Đại hội nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban của Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN cùng đại diện các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐHQGHN.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo báo cáo, Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN hiện có 21 chi bộ đảng với 378 đảng viên, trong đó có 329 đảng viên chính thức và 49 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ đã cơ bản thực hiện được những mục tiêu đề ra, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII. Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường xác định tầm nhìn, sứ mệnh, xây dựng những nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch công tác, thực hiện lộ trình phù hợp với thực tiễn, với tiềm năng của Nhà trường, tạo cơ sở phát triển vững bền vững. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Nhà trường đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V tới các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên toàn Trường. Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã chỉ đạo và ban hành 55 nghị quyết, chương trình hoạt động để khẳng định quyết tâm thực hiện thành công các nội dung đã quyết nghị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII.

Các lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học đã có những thay đổi quan trọng, nâng cao chất lượng, góp phần đưa Nhà trường vào thế ổn định đi lên, nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường. Đảng ủy chủ trương điều chỉnh các chương trình đào tạo (CTĐT) theo hướng tăng số lượng các học phần mang tính thực tiễn cao nhằm phát triển toàn diện các phẩm chất, kỹ năng của người học, đồng thời, bổ sung, cập nhật những yếu tố mới cho phù hợp với xu thế phát triển chung của thị trường lao động. Nhóm các học phần tự chọn được thiết kế phong phú nhằm giúp người học có cơ hội lựa chọn theo năng lực, sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Các hoạt động dịch vụ đào tạo và khoa học công nghệ đã có nhiều khởi sắc, tạo uy tín và nguồn thu vật chất cho Nhà trường. Các yếu tố đảm bảo chất lượng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học phát triển mạnh và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tế.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Nhà trường đã tập trung phát triển công tác hợp tác và phát triển phát huy những tiềm năng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển quy mô và nâng cao vị thế của Trường. Nhà trường chủ trương thực hiện hợp tác theo hướng có chỉ đạo tập trung đồng thời khuyến khích giao quyền chủ động, tự chủ sáng tạo cho các đơn vị. Việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được thực hiện nghiêm túc.

Đảng bộ coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp trên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, đề ra chương trình hoạt động hàng năm, kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng đối với tất cả các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

 Đồng chí Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ  trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kì vừa qua, đó là: một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII không thực hiện được như tỷ lệ đào tạo sau đại học, tỷ lệ đào tạo liên kết quốc tế. Việc đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá diễn ra còn chậm. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo chưa đồng bộ dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin, số liệu.

Trong nhiệm kì tới, Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ xác định mục tiêu cụ thể: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; phát triển Nhà trường một cách bền vững theo định hướng nghiên cứu ứng dụng trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN đã thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn cho rằng, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Ngoại ngữ đã khẳng định một cách vững chắc vị thế một trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ ngoại ngữ lớn nhất, có vị trí đầu hàng đầu của cả nước và vị thế một trường đại học thành viên lớn mạnh trong cộng đồng ĐHQGHN, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ĐHQGHN ở trong nước và quốc tế.

Đánh giá cao khối đoàn kết, thống nhất và sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Đảng uỷ Nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là sự chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn cho rằng, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác: nhiều chỉ tiêu đạt và vượt; công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng được phát huy có hiệu quả

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trường ĐH Ngoại ngữ vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là, một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 chưa hoàn thành. Cơ cấu cán bộ có trình độ cao có tiến bộ, nhưng so với yêu cầu thực tiễn còn thấp. Phân khúc, phân tầng đào tạo chưa cân đối, đặc biệt quy mô đào tạo sau đại học còn thấp. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có các công trình nghiên cứu lớn, mang tính đặc thù của Nhà trường.  

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Kim Sơn đề nghị đại hội cần thẳng thắn phân tích, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, rút ra các bài học và đề ra các giải pháp khắc phục để trong nhiệm kỳ tới, tất cả các lĩnh vực công tác của nhà trường đạt kết quả cao hơn và lưu ý một số nội dung cụ thể để Đảng bộ Nhà trường quan tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới:

- Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ ngày càng vững mạnh, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động. Nguyên tắc tập trung dân chủ phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Dân chủ hướng đến tập trung; tập trung trên cơ sở dân chủ sẽ là nguyên tắc, sức mạnh để đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, vươn lên của Nhà trường. Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng thông tin, ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng gắn với thực tiễn. Làm tốt công tác cán bộ, từ khâu quy hoạch, đào tạo, đề sử dụng, đề bạt; phải coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; Đổi mới và nâng cao hiệu quả sinh hoạt của cấp chi bộ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên.

- Thứ hai, cần xác định rõ thế mạnh của Nhà trường để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu mang bản sắc riêng của Trường ĐH Ngoại ngữ trong lòng đại học nghiên cứu tiên tiến là ĐHQGHN. Nâng cao vai trò tiên phong, hướng tới chuẩn mực ở cấp độ cao trong cả nước về đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy ngoại ngữ và triển khai các nghiên cứu quốc tế. Coi nghiên cứu các vấn đề quốc tế là trọng tâm cần đẩy mạnh trong thời gian sắp tới. Đảng bộ Nhà trường cần đầu tư mạnh hơn cho việc giao lưu văn hóa mang tính hai chiều với thế giới, góp phần giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Nhà trường cần có chính sách đầu tư phát triển đội ngũ dịch giả trình độ cao, tạo thành những sứ giả trong giao lưu và trao đổi văn hóa học thuật giữa Việt Nam và thế giới, thế giới và Việt Nam. 

Trong nghiên cứu khoa học, việc lựa chọn định hướng nghiên cứu ứng dụng là phù hợp với đặc thù và sở trường của đơn vị. Nhà trường cần tập trung vào các nghiên cứu phục vụ các vấn đề thực tiễn,nghiên cứu ứng dụng để thúc đẩy việc đào tạo ngoại ngữ, phổ biến ngoại ngữ trong xã hội trong thời đại công nghệ hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề quốc tế, khu vực học; ưu tiên phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo, đánh giá năng lực ngoại ngữ ; nghiên cứu, tư vấn phục vụ hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước về nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên ĐHQGHN, hỗ trợ các đơn vị khác trong công bố quốc tế.

Thứ ba,  Nhà trường cần có chính sách mạnh mẽ, đột phá, quyết tâm để quốc tế hóa mọi hoạt động của Nhà trường, trong đó tập trung tăng mạnh tỉ lệ sinh viên nước ngoài và chỉ số bầu chọn của các nhà tuyển dụng. Đây là hai chỉ số còn thấp, trong khi tiềm năng của trường còn nhiều.   

Thứ tư, cần có chuyển biến nhanh chóng và mạnh mẽ trên phương diện quản trị số, góp phần hòa nhịp và đóng góp vào sự phát triển ĐHQGHN theo hướng đại học thông minh, đại học số. 

Bày tỏ tin tưởng rằng Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn cho rằng nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020-2025.  “Cần lựa chọn  cho được những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ tới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực then chốt của Nhà trường”- đồng chí Bí thư Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ khóa XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ khóa XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN gồm 44 đồng chí, trong đó có 03 đại biểu dự khuyết.

Với khẩu hiệu hành động: Tự chủ – Sáng tạo – Hiệu quả, Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐH Ngoại ngữ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, trong đó: Chỉ tiêu tuyển sinh duy trì ở mức 1600/năm, trong đó chỉ tiêu các CTĐT theo định hướng tự chủ đạt 1200/năm; Đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ: 100% học sinh  đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ bậc 4 (trong đó 70% học sinh đạt bậc 5); 100% học sinh được học ngoại ngữ thứ 2 và ít nhất một môn khoa học bằng tiếng Anh. 75% sinh viên có việc làm khi đang học tại Trường và 95% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 06 tháng; Phát triển Trung tâm Khảo thí của Trường thành một trung tâm xuất sắc (COE); 05 CTĐT được KĐCL quốc tế (theo bộ tiêu chuẩn của tổ chức AUN-QA). Mỗi năm tổ chức 10 đợt khảo sát chất lượng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo; Công bố 120 bài báo trong nước/năm; 40 bài báo quốc tế; Hình thành nhóm nghiên cứu mạnh về khảo thí (2020) và giáo dục ngoại ngữ (2021). Số lượt HSSV nước ngoài học tại Trường: 200/năm (trong đó có 15% học các chương trình chính quy dài hạn); Mỗi năm có 50 lượt giảng viên và các nhà khoa học nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu tại Trường.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phiên thảo luận tại Tổ

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy (ĐHCQ) của Nhà trường có xu hướng tăng dần qua từng năm. Năm 2019 tuyển sinh 1485 chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII là 18.8% và dự kiến duy trì ổn định khoảng 1500 chỉ tiêu hàng năm. Chất lượng tuyển sinh đầu vào các bậc học và tỷ lệ tốt nghiệp duy trì ở mức cao. Trong đó, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ (bậc 5), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII. Nhà trường đã thực hiện điều chỉnh quy mô các ngành đào tạo ĐHCQ phù hợp với nhu cầu xã hội. Quy mô đào tạo chất lượng cao (CLC) đã tăng nhanh từ mức 12,5% năm 2018 lên 20% năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII.

Công tác lãnh đạo xây dựng chương trình, tuyển sinh và tổ chức đào tạo các chương trình mới được chú trọng. 06 chương trình đào tạo (CTĐT) CLC theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đã được xây dựng thành công và tổ chức triển khai gồm các ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Năm 2017, CTĐT ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc được xây dựng và bắt đầu tuyển sinh, đạt chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội đại biểu lần thứ XVIII. Đây là ngành học có mức điểm xét tuyển thuộc nhóm cao nhất Trường và trên cả nước. 

Hàng năm, Trường tuyển sinh được trên 300 sinh viên học bằng kép. Trong 5 năm, số lượng sinh viên theo học CTĐT bằng kép là 1707.

Từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã tiến hành kiểm định chất lượng (KĐCL) theo bộ tiêu chuẩn AUN 05 chương trình đào tạo (vượt chỉ tiêu), đánh giá đồng cấp theo định hướng AUN 06 chương trình đào tạo. Ngoài ra, 02 cơ sở giáo dục gồm Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ được KĐCL theo bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII là Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được KĐCL theo chuẩn quốc gia). Các CTĐT được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA đều đạt điểm số cao so với các CTĐT được KĐCL của ĐHQGHN.

Từ năm 2015 đến năm 2020, số lượng cũng như chất lượng và giá trị thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Trong 05 năm đã có 7 đề tài cấp ĐHQGHN và 58 đề tài cấp cơ sở được xét duyệt và thực hiện. Đặc biệt, năm 2019, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” với 35 sản phẩm chính (14 chương trình, 21 tài liệu), được Hội đồng đánh giá cao và xếp loại xuất sắc. Trong 5 năm đã có 16 cuốn sách chuyên khảo được xuất bản (bao gồm sách chuyên khảo được viết bằng tiếng Việt cũng như tiếng nước ngoài). Số lượng các bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước tăng đáng kể (53 bài năm 2015 tăng lên 120 bài năm 2019).

>>>>> Các tin bài liên quan:

- [Ảnh]-Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025: Năng động, sáng tạo hiệu quả

- Lược sử Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

-  VNU-ULIS: Một số hoạt động nổi bật của công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong 5 năm (2015-2020) (06/05/2020)

- VNU –ULIS: Công tác quản trị đại học và phát triển đội ngũ là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển thương hiệu (06/05/2020) 

 Bích Hải - VNUMedia
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ