TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 23/07/2020 GMT+7
Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Tây Bắc

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

- Kính thưa đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,  

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, ủy ban, bộ, ngành, địa phương,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng trọng điểm và thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khoa học và công nghệ. Tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015, nội dung “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ” được xác định là một trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 cũng đã đề ra nhiệm vụ “Hoạt động khoa học và công nghệ vùng cần tập trung khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất hàng hoá và các sản phẩm chủ lực. Xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ tạo môi trường hợp tác, liên kết giữa các địa phương”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Với trách nhiệm được giao là cơ quan phê duyệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia theo phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ phục phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ.

Đây là các chương trình mang tính chất tổng hợp, liên ngành bao gồm các lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên và Khoa học công nghệ nhằm xác định rõ các giá trị cơ bản cho phát triển bền vững cho 3 vùng địa - chính trị đặc biệt quan trọng này trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước sau 30 năm đổi mới. Quan điểm tổng hợp, hệ thống, đa ngành, liên ngành được thể hiện trong sự kết hợp, lồng ghép giữa khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ dựa trên cơ sở phương pháp tiếp cận cơ bản, có tính xuyên suốt, đó là đưa khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường, gắn với bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Đối với vùng Tây Bắc, Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020 còn có sứ mệnh quan trọng là góp phần thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/08/2012 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/07/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Thưa các quý vị đại biểu,

Sau 7 năm thực hiện, Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều kết quả từ các nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang được chuyển giao/bàn giao cho các ban, bộ, ngành, địa phương. Tiêu biểu là các kết quả về: Bộ cơ sở dữ liệu liên ngành, các luận cứ khoa học, các khuyến nghị,… phục vụ xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Các mô hình, tiêu chí và bản đồ quy hoạch phát triển bền vững vùng; Các mô hình về sinh kế, nuôi trồng, chế biến, sản xuất kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,…

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu của Chương trình cũng chỉ ra rằng, vùng Tây Bắc là vùng có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng chưa được khám phá và phát huy tốt để phát triển bền vững. Tây Bắc vẫn là vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế- xã hội, chịu nhiều tác động ngày càng lớn bởi biến đối khí hậu. Trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ góp phần tạo nên một nền tảng, một đòn bẩy tri thức - công nghệ - văn hóa - xã hội mạnh mẽ, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong vùng.

Thưa các quý vị đại biểu,

Tham dự Hội nghị hôm nay, thay mặt Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các ban, bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong thời gian qua. Xin cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, các nhà khoa học đã mang hết tâm huyết, trí tuệ và không quản ngại khó khăn để đi đến địa bàn xa xôi, góp phần đưa khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Một Tây Bắc giàu tiềm năng, lợi thế sẽ cất cánh và phát triển bền vững với sự đồng hành của khoa học và công nghệ.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

 Mạnh Xuân
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ