TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 14:12:07 Ngày 14/10/2020 GMT+7
Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
16h10 ngày 13/10/2020, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII có bài phát biểu bế mạc Đại hội. Cổng thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và thành phố; đại diện Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành bạn đến dự và chúc mừng Đại hội.

Thưa Đại hội!

Với chủ đề Đại hội “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài 3 đại biểu đương nhiên, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu cho hơn 45 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong những năm qua.

Đại hội chân thành cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đồng chí, đồng bào các địa phương trong cả nước, đã thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố.

Cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội đã làm việc tận tình, tâm huyết, trách nhiệm, bám sát tình hình, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời diễn tiến và kết quả Đại hội tới nhân dân Thủ đô và cả nước.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Những thành tựu quan trọng đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua, có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đặc biệt là các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn. Các đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết, luôn nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao. Nay do các lý do và điều kiện khác nhau, nhiều đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến, công lao của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mong các đồng chí tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ lớn, song chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, đề nghị: 

(1) Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. 

(2) Các cấp, các ngành, các đoàn thể thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

(3) Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; chúng ta tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ đoàn kết, đồng lòng, chung sức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Văn hiến - Anh hùng - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Thành phố Vì hòa bình, hữu nghị và sáng tạo, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và chiến sĩ cả nước; sánh vai với Thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

Một số hình ảnh bế mạc đại hội: (ảnh Ngọc Tùng - VNU Media)

 

 

>>> Tin bài liên quan:

Hình ảnh tại Đại hội Đại biểu lần XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tiếp)

Đoàn đại biểu ĐHQGHN tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu lần XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Đảng bộ ĐHQGHN quyết tâm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến

- Hướng tới ĐH XIII: Vấn đề then chốt là phát hiện và sử dụng nhân tài

- Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới sáng tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững

-63 đại biểu chính thức đại diện cho Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

 Ngọc Chi
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ