TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 14:54:50 Ngày 29/12/2020 GMT+7
Công tác thanh tra, pháp chế: Gia tăng tính chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác cao
Đó là nhận định của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại hội nghị công tác Thanh tra, Pháp chế và Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra năm 2020 được tổ chức ngày 28, 29/12/2020.

Tham dự Hội nghị có 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên làm công tác Thanh tra và Pháp chế các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết: Công tác thanh tra, pháp chế là một bộ phận rất quan trọng trong bộ máy vận hành của ĐHQGHN.

Báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh tra, pháp chế năm 2020 và định hướng nhiệm vụ năm 2021, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế Trần Trí Trung cho biết: Trong năm 2020, công tác Thanh tra và Pháp chế của ĐHQGHN đã được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ ưu tiên và trọng tâm được giao, góp phần quan trọng vào việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, tạo lập môi trường ổn định, thống nhất, thúc đẩy sự phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được và căn cứ tình hình thực tiễn, trong năm 2021 công tác Thanh tra và Pháp chế sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ, trong đó có giám sát việc thực hiện các kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và kết luận, chỉ đạo của ĐHQGHN. Tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở cấp ĐHQGHN và cấp đơn vị. Tổ chức tốt việc phổ biến pháp luật, kiểm tra rà soát văn bản, tham mưu tư vấn pháp lý, giám sát thường xuyên, chặt chẽ việc thực thi văn bản pháp luật và văn bản quản lý của ĐHQGHN và của đơn vị.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thảo luận từ những cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế nhằm tăng cường tính hiệu quả, gia tăng sức mạnh quản lý chung trong toàn ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã nêu rõ vai trò công tác thanh tra, pháp chế ngày càng quan trọng, công tác thanh tra, kiểm tra phụ thuộc vào sự quan tâm của người đứng đầu đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra cần hiểu rộng hơn, quan trọng hơn là chủ động ngăn ngừa, hạn chế tối đa sai sót trong bộ máy hoạt động để đơn vị phát triển bền vững. Trong bối cảnh gia tăng quyền tự chủ của các đơn vị, công tác thanh tra cần đảm bảo tính độc lập, có bộ phận độc lập. Ban Thanh tra và Pháp chế cần có bản đồ hoạt động theo từng mảng công tác để các đơn vị tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra chéo với nhau nhằm gia tăng tính chuyên nghiệp, đồng thời làm tốt công tác tiếp công dân.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn chỉ đạo, cần đẩy nhanh tiến độ công tác chuyển đổi số của công tác thanh tra, pháp chế. Các văn bản điều hành cần được số hóa triệt để.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những đóng góp của các cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế trong thời gian qua.

Giám đốc yêu cầu công tác thanh tra, pháp chế nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, độ chính xác trong xử lý công việc, tính kịp thời và chất lượng; Hoạt động thanh tra, pháp chế trọng tâm tập trung vào các chuyên đề, ưu tiên về công tác nhân sự, cán bộ; Vừa đổi mới việc thanh tra, kiểm tra, giám sát với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, tài chính.

Trong thời gian tới Ban Thanh tra và Pháp chế cần rà soát lại hệ thống bộ máy, định biên, ban hành các văn bản để chuẩn hóa, đảm bảo hoạt động bao quát và thống nhất trong toàn ĐHQGHN. Tăng cường các khóa tập huấn chuyên môn để gia tăng khả năng tham mưu, tác nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi các nội dung thiết thực thông qua các chuyên đề tập huấn như: “Những vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra và giám sát nội bộ” “Kỹ năng thực hành khi tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo” do chuyên gia Thanh tra Chính phủ trình bày; “Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ ở ĐHQGHN” và các nội dung liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật. Các hoạt động này đã góp phần thiết thực trang bị kiến thức chung, nâng cao năng lực, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị và những người làm công tác thanh tra, pháp chế ở ĐHQGHN.

 Nguyễn Tuyết Nhung
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ