TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 13:20:22 Ngày 07/01/2021 GMT+7
VNU –HDC: Công tác dự báo nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm
Ngày 6/01/2021, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm 2020. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải tham dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Trương Việt Hà cho biết, năm 2020, Trung tâm đã tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho gần 3.000 sinh viên của ĐHQGHN, vượt 73% kế hoạch đề ra. Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục tiển khai công tác này cho sinh viên ĐHQGHN. Việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên được tổ chức bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đào tạo, đảm bảo các quy định của ĐHQGHN.

Trung tâm đã phối hợp tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho 73 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của ĐHQGHN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoài ĐHQGHN cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ với trên 500 cán bộ, học viên địa phương tham gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Giám đốc Trung tâm Trương Việt Hà cũng đề cập một số tồn tại, hạn chế như: thu nhập của cán bộ còn thấp và chưa ổn định; công tác nghiên cứu dự báo chưa định hình được sản phẩm rõ rệt và chưa đạt kế hoạch đề ra; các chương trình đào tạo và kết nối địa phương chưa đem lại hiệu quả cao; công tác nâng cấp, chỉnh sửa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện; việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quản lý còn chậm.

Hội nghị đã xác định, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong năm 2021 là: Đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các hoạt động để tạo ra giá trị cốt lõi phục vụ sự nghiệp chính trị, sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030 và khẳng định sứ mệnh của Trung tâm trong ĐHQGHN; xác định được phương hướng, nhiệm vụ, sản phẩm nghiên cứu dự báo và tăng cường năng lực nghiên cứu dự báo đảm bảo tính bền vững của Trung tâm; nâng cao chất lượng các sản phẩm và tính chuyên nghiệp của hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ĐHQGHN và đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên.

Tại hội nghị các cán bộ viên chức đã phát biểu bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển bền vững Trung tâm, trong đó có việc kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc Trung tâm; xây dựng đội ngũ, sản phẩm nghiên cứu dự báo và đào tạo, bồi dưỡng;…

Tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Chính trị và Công tác học sinh sinh viên ĐHQGHN đã có những ý kiến góp ý về hướng phát triển Trung tâm trong thời gian tới. Theo đó, Trung tâm cần kiện toàn khung nhân lực và thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài ĐHQGHN để gia tăng đội ngũ nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực; gia tăng đội ngũ cộng tác viên, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác nghiên cứu dự báo;…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý; xây dựng và phối hợp triển khai các chương trình bồi dưỡng cán bộ cho ĐHQGHN; xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHQGHN; tiếp tục khai thác các chương trình bồi dưỡng cán bộ địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ Trung tâm.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, Trung tâm cần xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho cán bộ ĐHQGHN và ngoài ĐHQGHN để lan tỏa thương hiệu, tương xứng với vị thế của đơn vị.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới của Trung tâm đã ra mắt tại hội nghị

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN có sứ mệnh nghiên cứu, dự báo và phát triển nguồn nhân lực cho ĐHQGHN; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu, dự báo và phát triển nguồn nhân lực cho các đối tác trong nước và nước ngoài.

  

 Tiến Thành
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ