TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 16/04/2021 GMT+7
Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử và gửi báo cáo kết quả hoạt động

Kính gửi:  

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN;

- Ban Tuyên giáo các đơn vị thành viên, trực thuộc.

 Ngày 10/3/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 260-CV/BTGTU về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử và gửi báo cáo kết quả hoạt động. Để triển khai hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN đề nghị Văn phòng ĐHQGHN; Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN, Ban Tuyên giáo các đơn vị thành viên, trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN tại văn bản số 37- CV/BTGĐU ngày 26/01/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chủ động tham mưu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tại đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử thông qua các hình thức như: hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ, các hoạt động phong trào, đoàn thể; tăng cường đăng tải tin, bài viết, hình ảnh tư liệu... trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, trong thông tin điện tử, mạng xã hội... cấp ĐHQGHN và cấp đơn vị đồng thời tăng cường công tác cổ động trực quan tại đơn vị.

3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ gửi báo cáo trước ngày 15 hằng tháng về Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN (qua địa chỉ email: bantuyengiao_duvnu@vnu.edu.vn) với các nội dung sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của đơn vị, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Trân trọng./.

 Trần Tiệp
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ