TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 12:14:05 Ngày 07/01/2022 GMT+7
Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: triển khai tiếp 5 nhiệm vụ thành phần
Ngày 22/12/2017, của Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt giao ĐHQGHN thực hiện Nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Nhiệm vụ Quốc chí). Cho đến nay, Nhiệm vụ Quốc chí đã kí hợp đồng triển khai 19 Tập với các tổ chức chủ trì là các đơn vị ở trong và ngoài ĐHQGHN.

Các Tập đã kí hợp đồng triển khai bao gồm: 9 Tập kí đợt 1 năm 2019: Cương vực, Văn học, Lịch sử, Truyền thông, Ngôn ngữ chữ viết, Động vật thực vật, Hành chính, Văn hóa, Giao thông vận tải. 5 Tập kí đợt 2 năm 2020: Tôn giáo tín ngưỡng, Pháp luật, Tộc người, Văn tịch, Địa lý. 5 Tập kí đợt 3 năm 2021: Giáo dục, Xã hội, Nghệ thuật, Địa phương chí, Chính trị. Các Nhiệm vụ này kí hợp đồng thực hiện trong 36 tháng, từ năm 2021 đến năm 2024. 

 

Tham dự Lễ Trao hợp đồng và triển khai nhiệm vụ thành phần thuộc Nhiệm vụ Quốc chí có Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc chí, PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải cùng đại diện các nhiệm vụ Thành phần và Ban Thư ký.

Phó Giám đốc ĐHQGHN trao Hợp đồng cho 5 Chủ nhiệm Nhiệm vụ thành phần

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, việc thực hiện Nhiệm vụ Quốc chí là thực hiện trách nhiệm Quốc gia, đây là nhiệm vụ khoa học hết sức có ý nghĩa. Hợp đồng hôm nay đánh dấu việc chính thức triển khai các nhiệm vụ thành phần. Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu các nhà khoa học trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp, hỗ trợ của vặn phòng, Ban Thư ký với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN để triển khai Nhiệm vụ một cách có hiệu quả. 

Chủ nhiệm các Nhiệm vụ thành phần gửi lời cảm ơn ĐHQGHN đã tin tưởng giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được theo đúng tiến độ và đúng với các quy định về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5 Nhiệm vụ thành phần gồm:

1/ Tập Giáo dục. Tổ chức chủ trì NVTP: Trường Đại học Giáo Dục, ĐHQGHN

Chủ nhiệm NVTP: GS. TS Nguyễn Quý Thanh

2/ Tập Xã hội. Tổ chức chủ trì NVTP: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Chủ nhiệm NVTP: GS. TS Hoàng Bá Thịnh

3/ Tập Chính trị. Tổ chức chủ trì NVTP: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm NVTP: PGS. TS Nguyễn Duy Băc

4/ Tập Nghệ thuật. Tổ chức chủ trì NVTP: Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Chủ nhiệm NVTP: PGS.TS Nguyễn Văn Cương

5/ Tập Địa phương chí. Tổ chức chủ trì NVTP:  Viện Việt nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN

Chủ nhiệm NVTP: GS. TS Nguyễn Quang Ngọc

Nhiệm vụ Quốc chí được phê duyệt theo Quyết định số 2079/QD-TTg ngày 22/12/2017, của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ĐHQGHN là cơ quan chủ trì và Giám đốc ĐHQGHN đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Quốc chí có mục tiêu: Xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hoá, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí Quốc gia Việt Nam.

Nội dung cơ bản của Bộ Địa chí Quốc gia bao gồm: Vị trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; địa lý, địa chất và tài nguyên; động thực vật,  hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị; pháp luật; quốc phòng; an ninh; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hoá, văn học; nghệ thuật; ngôn ngữ và văn tự; tư tưởng; tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông…..và sẽ dựa vào quy chuẩn 4 nội dung: Bộ quy chuẩn về nội dung của địa chí; bộ quy chuẩn về cơ sở dữ liệu; Atlas địa chí và quy chuẩn về địa phương chí.

>>>>> Các tin bài liên quan:

- ĐHQGHN triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia

- Thủ tướng Chính phủ giao ĐHQGHN chủ trì xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam

- Khởi động nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng bộ qui chuẩn nội dung địa chí quốc gia Việt Nam

- ĐHQGHN xây dựng Bộ quy chuẩn biên soạn địa chí quốc gia Việt Nam

 Duy Khôi - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ