TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 13/01/2022 GMT+7
Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ ĐHQGHN: Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ngày 12/01/2022, đồng chí Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

Đồng chủ trì có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022; Báo cáo kiểm điểm của Tập thể lãnh đạo ĐHQGHN năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Chương trình làm việc của Đảng ủy ĐHQGHN năm 2022; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022 và Đề án Luân chuyển cán bộ trong DDaHQGHN.

Năm 2021, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Mặc dù bị ảnh hưởng về mặt tiến độ do dịch Covid-19, song ĐHQGHN về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều chỉ tiêu đã được hoàn thành, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong năm qua, ĐHQGHN tiếp tục kiện toàn tổ chức và điều chỉnh, cập nhật văn bản quản lý theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định và quy chế hoạt động mới của Đại học Quốc gia. Đến nay, một số văn bản quản lý có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đã được ban hành như: Quy định về công nhận, quản lý và phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN; Quyết định về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN; Hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại ĐHQGHN (chuẩn bị ban hành)

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp các lĩnh vực công tác phục vụ quản trị đại học, cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học và đào tạo; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, ĐHQGHN đã triển khai các hạng mục dự án xây dựng CSDL tích hợp, bao gồm: LMS + MOOCs, OneVNU, VNU-Dashboard, MyVNU,… Hạ tầng CNTT được duy trì nâng cấp và phát triển ngày càng mạnh, chuyên nghiệp hơn và duy trì hoạt động ổn định các hệ thống phần mềm ứng dụng, phần mềm đăng ký học và các hệ thống phần mềm phục vụ quản lý đào tạo khác. Cùng với việc triển khai áp dụng thực hiện chữ ký số phục vụ ký số, gửi nhận văn bản điện tử trên mạng trong và ngoài ĐHQGHN, nhằm thích ứng kịp thời với diễn biến dịch Covid-19, ĐHQGHN đã chủ động phối hợp cấp ID MS Team và Zoom Meeting cho các cán bộ, lãnh đạo trong ĐHQGHN phục cụ công tác làm việc, giảng dạy và học tập trực tuyến.

Với sứ mệnh của mình, ĐHQGHN đã và đang tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, chuẩn quốc tế, phát triển mô hình đào tạo theo hướng cá thể hóa, đầu tư hỗ trợ các các ngành khoa học cơ bản. Theo đó, ĐHQGHN đã đào tạo 653 sinh viên theo học 04 chương trình cử nhân khoa học tài năng: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng ở ĐHQGHN được đánh giá cao từ các nhà tuyển sinh; Nhiều sinh viên của chương trình đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế; Các sản phẩm khoa học được báo cáo trong nước và quốc tế; Đồng thời, thúc đẩy sự đổi mới phương pháp giảng dạy tại các đơn vị và thúc đẩy sự phát triển của các trường THPT Chuyên.

Hoạt động đổi mới giảng dạy theo hướng cá thể hóa từng bước triển khai ổn định ở cấp độ bộ môn, cán bộ giảng viên, khoa, trường. Các hợp phần công nghệ thông tin đã và đang từng bước triển khai sâu rộng phục vụ hoạt động giảng dạy linh hoạt trong hoàn cảnh Covid-19 và bình thường mới. Qua đó, công tác tổ chức đào tạo cơ bản ổn định trong năm 2021. Hoạt động kiểm tra đánh giá tiếp cận theo hướng triển khai ứng dụng các bộ công cụ khảo thí ở quy mô học phần chung khối M1, M2 đến từng học phần cơ bản, cơ sở, chuyên ngành góp phần duy trì ổn định chất lượng giảng dạy trong năm học vừa qua.

ĐHQGHN tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình KHCN lớn như Nhiệm vụ Quốc chí, Dự án Kinh điển phương Đông. Đồng thời, ĐHQGHN cũng tích cực tham gia các chương trình KH&CN trọng điểm khác của Bộ KH&CN: Chương trình phát triển khoa học cơ bản; Chương trình trí tuệ nhân tạo; Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0; ... Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý, phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN theo hướng đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ưu tiên nguồn lực cho nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm; phát triển dự án KH&CN lớn để chuyển giao.

Cũng trong năm qua, ĐHQGHN đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới và Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Việt Nhật; triển khai các dự án sử dụng vốn dự phòng quốc gia và các dự án hợp tác công tư trong xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trong năm 2022 (năm học 2021 - 2022), ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị định, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG và phù hợp với Luật giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học; Đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; phát triển đào tạo liên ngành, đào tạo khối kỹ thuật công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn quốc tế; Triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên; Hoàn thiện cơ chế quản lý, đổi mới phương thức hoạt động khoa học và công nghệ gắn kết với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao khoa học và công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh; Thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai đào tạo trực tuyến; hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; Số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí và đồng thuận với các văn bản dự thảo và kế hoạch phát triển ĐHQGHN trong thời gian tới, với các chỉ tiêu đã đưa ra cần sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, giảng viên và người học của ĐHQGHN. Hội nghị đã biểu quyết thông qua nhiều văn bản quan trọng và một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2022. Hội nghị giao Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025, hoàn chỉnh và ban hành các văn bản liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lê Quân cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng các hoạt động của ĐHQGHN trong thời gian qua khá sôi nổi và đạt được nhiều kết quả. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2022, cần nỗ lực hơn nữa chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để sinh viên được học tập và sinh sống trong một môi trường đại học xanh, hiện đại, tiên tiến theo chuẩn quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc.

Đồng chí đề nghị các cấp cơ sở Đảng quan tâm hơn nữa đến lãnh đạo, chỉ đạo việc gia tăng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong trạng thái bình thường mới, tiếp tục đưa ĐHQGHN phát triển theo lộ trình đã được xác lập – một trung tâm đại học theo định hướng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Các tin liên quan:

- Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN thông qua nhiều nội dung quan trọng

- Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước

 Sinh Vũ - Ảnh: Hải Anh - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ