TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Khoa học và Công nghệ 18:47:51 Ngày 14/05/2014 GMT+7
Danh sách phòng thí nghiệm mở cửa của Khoa Y – Dược
STT
Phòng thí nghiệm
Bộ môn
Địa điểm
Nội dung
1
Phòng Thí nghiệm Bộ môn Y Dược học cơ sở
Y Dược học cơ sở
182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
2
Phòng thiết bị hệ thống X-quang số hóa
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
3
Phòng thiết bị hệ thống thiết bị
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
4
Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh
 
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Tham quan cơ sở vật chất, giới thiệu khả năng cung cấp dịch vụ của phòng khám

 PV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ