TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 16:34:02 Ngày 31/12/2019 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phương Hoa
Tên đề tài luận án: Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Hoa                             2. Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 14-10-1981                                                                            3. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi tên đề tài năm 2016

- Gia hạn thời gian nghiên cứu sinh từ 1.2018 đến hết tháng 4.2019

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                  

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Đinh Công Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án góp phần làm rõ tình hình nghiên cứu chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN trong giai đoạn từ 2000 đến 2014 từ các tác giả trong và ngoài nước. Thông qua những công trình này, người đọc có thể hình dung ra được các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của Nga đối với ASEAN trong giai đoạn nghiên cứu đã được hình thành như thế nào, có những vấn đề gì nổi cộm đã được đề cập và giải quyết.

- Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN trong thời kỳ 2000-2014, bao gồm những vấn đề lý thuyết về chính sách, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn dẫn tới sự hình thành của chính sách.

- Luận án phân tích nội dung và triển khai các chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN trong giai đoạn nghiên cứu, bao gồm các chính sách chung và chính sách trên các lĩnh vực cụ thể (an ninh chính trị, quốc phòng, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch,…).

- Luận án đưa ra những đánh giá về chính sách và quá trình thực thi chính sách, những điều đã làm được và chưa làm được cũng như nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, tác giả đưa ra các kịch bản dự báo chính sách của Nga đối với ASEAN cũng như tác động của những chính sách này lên khu vực. Mỗi kịch bản đều được dựa trên những cơ sở thực tiễn và sẽ có những tác động khác nhau đến tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của hai bên.

- Luận án đưa ra những khuyến nghị giúp phát huy tính hiệu quả của các chính sách đối ngoại của Nga áp dụng cho ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng như củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu từ sau năm 2014 đến nay

13. Các công trình công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Phương Hoa (2014), “Hợp tác Nga-ASEAN đầu thế kỷ XXI: Chính trị vượt kinh tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr.70-73.

- Nguyễn Thị Phương Hoa (2017), “Chính sách của LB Nga đối với ASEAN và tác động đến Việt Nam giai đoạn 2000-2014”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (496), tr.71-74.

- Nguyễn Thị Phương Hoa (2017), “Chính sách của Liên bang Nga đối với ASEAN giai đoạn 2000-2014”, Tạp chí Công thương (8), tr.196-201.

 VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược