TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 09:44:45 Ngày 08/07/2020 GMT+7
Thông tin về công tác nhân sự

Ngày 01/07/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo, cụ thể:

- Quyết định số 1898/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Chiến, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý người học, Trung tâm GDQP&AN giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN.

-Quyết định số 1899/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dự án Hòa Lạc.

-Quyết định số 1900/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách Khoa các Khoa học liên ngành giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa các khoa học liên ngành.

-Quyết định số 1908/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Điệp giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Luật.

-Quyết định số 1896/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm lại ông Trịnh Tiến Việt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Luật.

 Trần Tú
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược