TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 09/08/2021 GMT+7
SHARE: Mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học”

SHARE (The Support to Higher Education in the ASEAN Region) là một tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục đại học khu vực ASEAN. ĐHQGHN đã tham gia dự án trao đổi sinh viên của SHARE từ năm 2015 và hiện đang tham gia giai đoạn 2 của chương trình trao đổi sinh viên này (đến hết 2022).

Để hiểu rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới và hòa nhập tác động đến giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, chương trình SHARE thông báo mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học” (Gender, Equality, Diversity, and Inclusion (EDI) in Higher Education).

Hạn đăng ký: 20/8/2021

Thông tin chi tiết xem tại: