TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:05:33 Ngày 16/08/2021 GMT+7
Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN (VNU Teaching Awards) năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc ĐHQGHN

Thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giai đoạn 2019 - 2025, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 3 năm 2021 của ĐHQGHN về tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng cá thể hoá, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (HTGD) - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) tổ chức Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN năm 2021 (VNU Teaching Awards 2021) với các nội dung sau:

1. Mục đích:

- Khuyến khích và lan tỏa tinh thần đổi mới giảng dạy trong cộng đồng giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giảng viên) ĐHQGHN thông qua việc ứng dụng phương pháp và công nghệ dạy học mới.

- Sử dụng hiệu quả các công cụ, ứng dụng công nghệ, hệ thống quản lý học tập trực tuyến VNU LMS (tại địa chỉ http://lms.vnu.edu.vn) và các hệ thống tương đương để tổ chức hoạt động dạy học theo tiếp cận giáo dục kết hợp (Blended Learning), thể hiện được tính linh hoạt, chuẩn mực và sáng tạo trong tổ chức dạy học.

- Phổ biến và cập nhật các phương pháp dạy học mới theo tiếp cận giáo dục kết hợp (Blended Learning) tại ĐHQGHN.

- Chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến của giảng viên và giáo viên trong hoạt động giảng dạy.

2. Chủ đề cuộc thi: 

Linh hoạt – Mẫu mực - Sáng tạo (LMS) trong tổ chức dạy học”.

3. Đối tượng:

Giảng viên và giáo viên đang tham gia giảng dạy các cơ sở giáo dục đại học và các trường phổ thông tại ĐHQGHN.

4. Hạng mục dự thi và cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN năm 2021 gồm 5 hạng mục dự thi sau:

- Hạng mục 1: “Tổ chức giảng dạy học phần xuất sắc trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)” trao cho cho 05 học phần xuất sắc nhất.

- Hạng mục 2: “Xây dựng video bài giảng xuất sắc nhất” với giải thưởng dành cho 05 bài giảng dưới dạng video xuất sắc nhất.

- Hạng mục 3: “Tổ chức hoạt động kiểm tra – đánh giá trực tuyến xuất sắc nhất” với giải thưởng dành cho 05 hoạt động kiểm tra – đánh giá xuất sắc nhất.

- Hạng mục 4: “Kết hợp các công cụ trực tuyến để tổ chức giảng dạy hiệu quả” với giải thưởng cho 05 giải pháp xuất sắc nhất.

- Hạng mục 5: “Tổ chức nguồn học liệu xuất sắc trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến” với giải thưởng dành cho 05 nguồn học liệu xuất sắc nhất.

Giảng viên/nhóm giảng viên nhận Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN năm 2021 sẽ được trao chứng nhận danh hiệu “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo ĐHQGHN năm 2021” (The VNU Innovative Educator), cúp lưu niệm, quà tặng của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và kinh phí khen thưởng.

Các giải thưởng sẽ được trao cho các giảng viên xuất sắc tại Ngày hội Đổi mới giảng dạy ĐHQGHN năm 2021 (VNU Teaching Festival 2021) dự kiến tổ chức vào tháng 1/2022.

5. Thể lệ và thời gian gửi sản phẩm dự thi:

-  Các ứng viên đăng kí dự thi trước ngày 25/8/2021 (theo mẫu).

- Sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy trước ngày 20/12/2021.

- Biểu diễn sản phẩm dưới dạng đồ họa (Poster) theo các yêu cầu sau:

+ 01 bản Thuyết minh sản phẩm (theo mẫu).

+ Thiết kế dưới dạng poster với kích thước 80cm x 180 cm. Gửi file mềm tới Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy dưới dạng pdf, psd hoặc corel.

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy có thể hỗ trợ thầy cô việc thiết kế và in ấn poster (nếu thầy cô có nhu cầu).

- Phiếu đăng ký và sản phẩm dự thi gửi về Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy theo địa chỉ email: cte@vnu.edu.vn (bản mềm); và gửi về địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tầng 7 nhà C1T, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (bản cứng).

- Các ứng viên có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân ở nhiều hạng mục dự thi khác nhau (không giới hạn số sản phẩm dự thi). Mỗi nhóm tham gia dự thi không quá 10 giảng viên/giáo viên.

- Các sản phẩm dự thi được thẩm định và bình chọn bởi Hội đồng đánh giá của Trung tâm hỗ trợ giảng dạy theo các tiêu chí tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh – Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy - Viện ĐBCLGD, điện thoại: 0388.968.381 hoặc email: cte@vnu.edu.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết về Giải thưởng và các biểu mẫu xin xem tại file đính kèm.

 Thúy Hằng - VNU - CTE
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược