TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 11:35:06 Ngày 25/10/2021 GMT+7
Góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN
Ngày 25/10/2021, Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN ban hành công văn số 3260/ĐHQGHN-TCCB về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN.

Căn cứ Chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2030 tầm nhìn 2045; Thông tư số 20/2020/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học, ĐHQGHN đã dự thảo Quyết định quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHQGHN thay thế các quy định liên quan đến chế độ làm việc của giảng viên tại Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 6 năm 2017 của ĐHQGHN quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào tạo, đơn vị nghiên cứu khoa học, Văn phòng và các Ban chức năng có văn bản tham gia góp ý với dự thảo Quyết định, gửi về ĐHQGHN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) trước ngày 05 tháng 11 năm 2021 (bản mềm gửi qua email: tccb@vnu.edu.vn).

Các tài liệu gồm 3 Phụ lục: Thuyết minh dự thảo Quyết định; dự thảo Quyết định, mẫu văn bản góp ý dự thảo Quyết định.

>>> Công văn chi tiết

 Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược