TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 16:36:59 Ngày 07/03/2022 GMT+7
Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của ĐHQGHN

Ngày 4/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định tạm thời thi Olympic bậc Trung học phổ thông của ĐHQGHN.

Văn bản gồm 4 chương, 25 điều quy định về: công tác chuẩn bị cho kỳ thi; công tác đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo, xử lý kết quả thi; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và khen thưởng của kỳ thi Olympic VNU. Quy định này áp dụng cho các trường đại học, trung học phổ thông trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội và các tổ chức, cá nhân tham gia các kỳ thi.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 535/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/3/2022.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ