TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:45:31 Ngày 22/03/2022 GMT+7
Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
Kính gửi: Văn phòng ĐHQGHN; Công đoàn ĐHQGHN; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN; Các đơn vị thành viên, trực thuộc.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 1814- CV/HVCTQG ngày 03/3/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022. Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là một hoạt động chuyên môn quan trọng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thiết thực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi (kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề) theo tài liệu của Ban Tổ chức cung cấp (gửi kèm công văn) trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của ĐHQGHN và đơn vị để đông đảo cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị tích cực xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị như Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa Luật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh... chủ động phương án tổ chức, kết hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn (hội nghị, hội thảo, toạ đàm...) gắn với chủ đề của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để đông đảo tác giả/ nhóm tác giả thuộc đơn vị gửi bài tham dự Cuộc thi.

- Bài dự thi (bản in và file mềm) của các tác giả/ nhóm tác giả đề nghị gửi về ĐHQGHN (qua đơn vị đầu mối Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, phòng 406, Nhà Điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 0243.7547973 - 098 9381332 (đ.c Nguyễn Minh Trường), email: cthssv@vnu.edu.vn) trước ngày 20/7/2022. ĐHQGHN sẽ tiếp nhận bài viết theo Thể lệ, tổng hợp danh sách, lập hồ sơ dự thi và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi đúng thời gian quy định (theo điểm 3, phần V, Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/2/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Thông tin chi tiết mời tham khảo bộ tài liệu gửi kèm công văn này.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

- Công văn số 625 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV

- Công văn số 1814- CV/HVCTQG

 Ban CT&CTHSSV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ