TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2020 – 2021

TT

Nội dung công việc

Tuần

Thời gian thực hiện

 

Học kỳ I

 

08/2020

1

Bắt đầu năm học mới đối với các khóa đại học chính quy (ĐHCQ): khóa QH2016, QH2017, QH2018, QH2019

34-36

17/08 – 04/09/2020

2

Khai giảng khối trung học phổ thông

36

01-05/09/2020

3

Điều chỉnh danh sáchd dăng ký lớp học phần

37-38

07-18/09/2020

4

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

37-38

07-18/09/2020

5

Triệu tập sinh viên ĐHCQ khóa QH2020

40-41

30/09-05/10/2020

6

Tổ chức khai giảng cho sinh viên ĐHCQ khóa QH2020

42-43

08-14/10/2020

7

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

43

17-18/10/2020

8

Triệu tập sinh viên ĐHCQ khóa QH2020 đợt bổ sung (nếu có)

43-44

15/10/2020-20/10/2020

9

Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế

44

Trước 25/10/2020

10

Tổ chức trao bằng SĐH đợt 3 năm 2020

 

09/2020

11

Các đơn vị hoàn thành công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2020

44

Trước 30/10/2020

12

Thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính quy khóa QH2020

46

Trước 15/11/2020

13

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2020

49

Trước 30/11/2020

14

Tổ chức khai giảng bậc SĐH khóa học QH2020 và trao bằng tốt nghiệp SĐH

 

11-12/2020

15

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 4 năm 2020

 

11-12/2020

16

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2020

 

Trước 15/01/2020

17

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I

52-03

21/12/2020-15/01/2021

18

Sinh viên chính quy thi học kỳ I

52-04

21/12/2020-29/01/2021

19

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

05

01-05/02/2021

20

Xét học vụ cho sinh viên chính quy

52-05

21/12/2020-05/02/2021

 

Học kỳ II

 

02/2021

21

Nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên

06-07

12/02-18/02/2021

22

Bắt đầu học kỳ II

08

22/02/2021

23

Điều chỉnh danh sách đăng ký lớp học phần

 

15-26/03/2021

24

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

 

03/2021

25

Tổ chức trao bằng SĐH đợt 1 năm 2021

 

04/2021

26

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021

 

04/2021

27

Bế giảng khối trung học phổ thông

22

Trước 31/05/2021

28

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2021

 

05/2021

29

Tổ chức trao bằng SĐH đợt 2 năm 2021

 

06/2021

30

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

23-24

07/06-18/06/2021

31

Sinh viên chính quy năm cuối bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

23-25

07/06-25/06/2021

32

Sinh viên chính quy thi học kỳ II

23-25

07/06-25/06/2021

33

Tuyển sinh khối trung học phổ thông

21-22

24/05-15/06/2021

34

Tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên chính quy (nếu có)

24

28/06-02/07/2021

35

Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học

 

Trước 20/07/2021

 

Kỳ mùa hè

 

07/2021

36

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2021

 

Tháng 07/2021

37

Các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

 

Trước 31/07/2021

38

Tổ chức học kỳ hè và thi (nếu có)

25-26

05/07-13/08/2021

39

Xét tuyển ĐHCQ năm 2021

 

Trước 15/08/2021

40

ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

 

Trước 31/08/2021

 

 Nhật Linh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ