TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công tác nhân sự tháng 11/2020

Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Ban chức năng và đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Cụ thể:

- Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

- Quyết định số 3256/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/11/2020 về việc bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Phát triển và quản lý dự án, Ban Quản lý các dự án giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng ĐHQGHN.

- Quyết định số 3268/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/11/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trường, chuyên viên Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên giữ chức Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên.

 Lê Mai Anh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược