TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN

Ngày 12/1/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 66/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Cương – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Nhà Xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN.

Theo đó, ông Nguyễn Công Cương được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết quyết định tại đây.

 Đinh Minh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược