TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN

Ngày 5/3/2021, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm thành viên mời của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 579/QĐ-HĐ và 580/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 577/QĐ-HĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết Quyết định số 577/QĐ-HĐ, 578/QĐ-HĐ, 579/QĐ-HĐ, 580/QĐ-HĐ.

 Thành Hưng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược