TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN

Ngày 5/3/2021, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm thành viên mời của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 579/QĐ-HĐ và 580/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 577/QĐ-HĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết Quyết định số 577/QĐ-HĐ, 578/QĐ-HĐ, 579/QĐ-HĐ, 580/QĐ-HĐ.

 Thành Hưng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ