TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kiện toàn thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018 – 2023

Căn cứ tình hình thực tế về công tác nhân sự của các đơn vị; căn cứ kết quả biểu quyết về việc kiện toàn thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018-2023, Hội đồng thông qua với 25/25 (đạt 100%) số phiếu tán thành việc kiện toàn thành viên đương nhiên của Hội đồng.

Ngày 4/10/2021, Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành các Quyết định số 2928/QĐ-, 2929/QĐ-, 2930/QĐ-HĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN như sau:

- Quyết định số 2928/QĐ-HĐ ngày 4/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018-2023 đối với ông Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

- Quyết định số 2929/QĐ-HĐ ngày 4/10/2021 về việc bổ nhiệm ông Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

- Quyết định số 2930/QĐ-HĐ ngày 4/10/2021 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kì 2018-2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

>>> Danh sách Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023

 VNU Media - Hội đồng ĐHQGHN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược