TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Học bổng 00:00:00 Ngày 13/02/2014 GMT+7
Danh sách sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2013 – 2014
Thời gian: Sẽ có thông báo cụ thể khi có lịch chính thức

TT
Họ và tên
Khóa học
Khoa
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (6 sinh viên)
1
Trần Thị Hương Giang
QH-2012-T
Vật lý
2
Phạm Quỳnh Thêu
QH-2010-T
Công nghệ Môi trường
3
Trần Thị Nhài
QH-2012-T
Thủy văn
4
Đỗ Thị Tuyến
QH-2011-T
Địa lý
5
Nguyễn Thị Hoan
QH-2013-T
Toán Cơ tin học
6
Nguyễn Thị Thúy
QH-2013-T
Y đa khoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (6 sinh viên)
7
Nguyễn Duy Kết
QH-2013-X
Khoa học chính trị
8
Nguyễn Thị Hương
QH-2011-X
Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng
9
Nguyễn Văn Phải
QH-2010-X
Nhân học
10
Vũ Thị Thảo
QH-2011-X
Triết học
11
Nguyễn Thị Hà
QH-2013-X
Xã hội học
12
Lê Thị Thủy
QH-2013-X
Việt Nam học và Tiếng Việt
Trươờng Đại học Ngoại ngữ (2 sinh viên)
13
Lã Thị Thanh Nga
QH-2011-F
Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây
14
Nguyễn Thị Nhung
QH-2012-F
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
Trươờng Đại học Công nghệ (6 sinh viên)
15
Trần Văn Hiến
QH-2010-I
Công nghệ Thông tin
16
Phạm Đình Toại
QH-2010-I
Công nghệ Điện tử Viễn thông
17
Phan Văn Chương
QH-2010-I
Hệ thống Thông tin
18
Hoàng Văn Thắng
QH-2010-I
Công nghệ Thông tin
19
Hoàng Văn Quân
QH-2010-I
Công nghệ Cơ điện tử
20
Đồng Bá Hùng
QH-2011-I
Công nghệ Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Kinh tế (5 sinh viên)
21
Nguyễn Duy Quân
QH-2010-E
Tài chính - Ngân hàng
22
Nguyễn Thị Hậu
QH-2011-E
Tài chính - Ngân hàng
23
Hà Hiểu Huế
QH-2010-E
Kinh tế phát triển
24
Mai Thị Nhung
QH-2011-E
Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
25
Tống Thị Mai
QH-2013-E
Quản trị kinh doanh
Đại học Giáo dục (1 sinh viên)
26
Vũ Thị Ngân
QH-2010-S
Sư phạm Toán học
Khoa Luật (4 sinh viên)
27
Nguyễn Văn Viện
QH-2011-L
Luật học
28
Lương Thùy Dung
QH-2011-L
Luật học
29
Hà Thị Dung
QH-2011-L
Luật học
30
Đặng Văn Giang
QH-2012-L
Luật học

 
 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ