TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 12:31:48 Ngày 30/05/2023 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Huyền
Tên đề tài: Chính sách hỗ trợ sinh kế cho hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên (30/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Lâm Thu Hằng
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện thể chế sử dụng tài liệu lưu trữ ở Việt Nam (29/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai
Tên đề tài: Chính sách phát triển các tổ chức vệ tinh (spin-off) thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong trường đại học ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội) (29/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Trần Nguyên Hương
Tên đề tài: Cải tiến phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồn (25/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Nguyệt Quế
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xác định ranh giới trên biển với sự trợ giúp của công nghệ GIS (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau) (19/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hải Yến
Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản lý hành vi kém thích nghi của trẻ dành cho ông bà.  (18/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Trung
Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp khử nhiễu ảnh CT liều thấp  (16/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Tên đề tài: Ảnh hưởng của sự lượng tử hoá do giảm kích thước lên hiệu ứng Ettingshausen và hiệu ứng Peltier trong hệ bán dẫn một chiều (16/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Phạm Tuấn Dũng
Tên đề tài: Nghiên cứu phân loại và xây dựng bộ dữ liệu lớp phủ đô thị tại Việt Nam (16/05/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Anh Tuấn
Tên đề tài: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam (Management of technological security for Vietnam electricity industry)  (15/05/2023)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ