TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:01:17 Ngày 26/11/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Changyoung Lee
Tên đề tài: Ethnobotanical study on the traditional knowledge of medicinal plants in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri province, Vietnam (25/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Lê Kim Anh
Tên đề tài: Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực (25/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Minh Phương
Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam (15/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Luân
Tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống vi bơm tích hợp chức năng trộn sử dụng cấu trúc vòi phun định hướng ứng dụng trong y sinh học  (15/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Huyền Trang
Tên đề tài: Đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công tác xã hội hiện nay (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội) (10/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Nam Trung
Tên đề tài: Đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia (09/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Đoàn Đức Minh
Tên đề tài: Đề xuất Bộ chỉ tiêu cảnh báo sớm nhằm tái cơ cấu chủ động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam (04/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Thùy Dung
Tên đề tài: Thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt (trên tư liệu Từ điển pháp luật Anh – Việt) (03/11/2022)
Thông tin LATS của NCS Jirayoot Seemung
Tên đề tài: Quá trình hội nhập kinh tế của miền Đông Thái Lan trong dự án hành lang kinh tế phía Nam thuộc hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng (1998-2019)  (03/11/2022)
Thông tin LATS của Nguyễn Minh Nguyệt
Tên đề tài: Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An (tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)  (02/11/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ