TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 00:28:12 Ngày 08/07/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vĩnh Bảo Ngọc
Tên đề tài: Tái cấu trúc nông nghiệp: Kinh nghiệp quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam (06/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Sái Công Doanh
Tên đề tài: Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của một số cấu trúc nano lõi vỏ kim loại (Au, Ag) - bán dẫn (Cu2O, CuO).  (04/07/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Nhân cách văn hóa Lý Quang Diệu (23/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Trung Hiếu
Tên đề tài: Nghiên cứu tương đương dịch thuật các phát ngôn cầu khiến Anh – Việt (qua so sánh nguyên bản tác phẩm “Gone with the wind” và 2 bản dịch tiếng Việt) (23/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Phương Thảo
Tên đề tài: Giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946  (23/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trung Kiên
Tên đề tài: Cảnh huống ngôn ngữ của cộng đồng người Mông ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La  (23/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Huyền Oanh
Tên đề tài: Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học (Nghiên cứu tại trường Trung học cơ sở Vân Canh, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) (20/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thu Hà
Tên đề tài: Thi pháp truyện thiếu nhi Việt Nam đương đại (20/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Văn Toản
Tên đề tài: Tác động của hoạt động tài chính vi mô đến sinh kế bền vững dưới cách tiếp cận công tác xã hội với cộng đồng (nghiên cứu trường hợp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) (20/06/2022)
Thông tin LATS của NCS Phùng Công Phi Khanh
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát hành vi của bò  (20/06/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược