TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 08:00:27 Ngày 01/12/2023 GMT+7
Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024
 (24/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hằng
Tên đề tài: Выражение неопределенности лексическими единицами в русском языке и средства передачи на вьетнамский язык (Các đơn vị từ vựng biểu thị ý nghĩa không xác định trong tiếng Nga và phương tiện truyền đạt sang tiếng Việt)  (24/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Nhạc
Tên đề tài: Quan hệ chính trị Việt Nam - Lào từ năm 2012 đến nay (22/11/2023)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Đinh Thị Phương Thanh
Tên đề tài: EFL Teachers’ Construction of Professional Identity: A Case Study at a Police School in Vietnam (Kiến tạo nhân diện nghề nghiệp của giáo viên giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ: Nghiên cứu trường hợp điển hình tại một trường cảnh sát ở Việt Nam) (14/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan Hương
Tên đề tài: Nhóm tự đẳng cấu của một số lớp miền trong Cn và dáng điệu biên của hàm squeezing (13/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hùng Cường
Tên đề tài: Đảng lãnh đạo thực hiện thời cơ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) (08/11/2023)
“International Student Service Hub” - chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ sinh viên quốc tế
 (06/11/2023)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thu Hiền
Tên đề tài: Số hóa và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu số hóa tại các Lưu trữ lịch sử đáp ứng yêu cầu phát triển Nhân văn số ở Việt Nam  (27/10/2023)
Thông tin LATS của NCS Phạm Hải Sơn
Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ trong thiết kế khung kiến trúc Chính phủ điện tử tại Việt Nam (27/10/2023)
Thông tin LATS của NCS Phạm Thanh Tùng
Tên đề tài: Đánh giá chất lượng hình ảnh dựa trên thị giác cho bài toán nén video  (24/10/2023)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ