TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 00:00:00 Ngày 26/04/2012 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thanh Nhàn
Tên đề tài luận án: Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan.
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THANH NHÀN  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 31/10/1979                                                           
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  150/SĐH ngày 6 tháng 7 năm 2005
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định gia hạn học tập số: 489/QĐSĐH ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
- Quyết định tạm ngừng học tập số 2786/QĐ-SĐH của Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngày 12/8/2009.
- Công văn cho phép NCS tiếp tục học tập 2312/ĐHQGHN-ĐT ký ngày 15/8/2011 của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan.
8. Chuyên ngành: Thạch học                                          
9. Mã số: 62 44 57 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Nghi, TS. Lars Henrik Nielsen
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án tập trung nghiên cứu đặc điểm thạch học và quy luật phân bố các đá có tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc từ đó phân loại các tướng trầm tích, địa tầng phân tập, chu kỳ trầm tích và đánh giá triển vọng dầu khí của chúng.
11.1. Làm sáng tỏ quy luật tiến hóa trầm tích theo chu kỳ trên cơ sở phân tích định lượng đặc điểm thạch học và cộng sinh tướng:Trầm tích tuổi Kreta khu vực đảo Phú Quốc bao gồm 4 nhóm đá: Cuội sạn kết - sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết phân bố có quy luật theo không gian theo hướng dòng chảy cổ từ công sang Tây đảo Phú Quốc và thời gian dưới thô trên mịn dần; 4 nhóm tướng: nhóm tướng cuội sạn lòng sông miền núi, trung du; nhóm tướng cát lòng sông đồng bằng; nhóm tướng cát đới gian triều; nhóm tướng bột sét bãi bồi, sét hồ móng ngựa. Các nhóm tướng phân bố theo nhịp trong cột địa tầng giếng khoan E2.
11.2. Phân chia đặc điểm các phức tập và các miền hệ thống trầm tích trên cơ sở phân tích tướng và đặc điểm trầm tích trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo: Trầm tích tuổi Kreta khu vực đảo Phú Quốc bao gồm 10 phức tập (sequence), 20 nhóm phân tập (parasequence set) và 40 phân tập (parasequence). Mỗi nhịp trầm tích tương ứng với một nhóm tướng, mỗi nhóm tướng tương ứng với một nhóm phân tập hoặc một phân tập. Sự thay đổi từ tướng sạn cát, bột sét aluvi lên tướng cát bãi triều theo mặt cắt biểu hiện đường cong dao động của mực nước biển thay đổi từ biển thoái sang biển tiến.
11.3. Nghiên cứu đặc điểm thạch học - vật lý định lượng, phân tích tướng và địa tầng phân tập là cơ sở khoa học để xây dựng tiền đề đánh giá chất lượng tầng sinh, tầng chứa và tầng chắn. Đặc biệt giúp phân loại được chất lượng colectơ cát kết Kreta phục vụ định hướng đúng công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí bể Kreta khu vực biển Tây Nam Việt Nam: Trầm tích tuổi Kreta đảo Phú Quốc có tầng sinh dầu kém, có khả năng chứa thuộc loại colectơ từ kém đến rất tốt, tiềm năng nhất ở tầng cát kết Kreta sớm trong nhóm cát kết thạch anh đơn khoáng, thạch anh - litic hình thành trong môi trường đới ven biển và đê cát ven bờ.

Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ