TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 15:17:49 Ngày 25/06/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Lại Trang Huyền
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 – 2015)

 

1. Họ và tên: Lại Trang Huyền                                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/10/1983                                                4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế hợp tác xã (1986 - 2015)” thành “Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 - 2015)”

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (1996 – 2015)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu về chủ trương, sự chỉ đạo xây dựng, phát triển KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1996 đến năm 2015.

- Làm sáng tỏ quan điểm, chủ trương, quá trình chỉ đạo xây dựng KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Khái quát những kết quả chính của quá trình phát triển KTTT ở tỉnh Sơn La trong những năm 1996 - 2015.

- Nhận xét những ưu điểm, hạn chế trong lãnh đạo xây dựng KTTT của Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 1996 - 2015, đúc rút những kinh nghiệm phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển KTTT nói riêng và kinh tế xã hội ở Sơn La nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy đảng ở địa phương trong lãnh đạo phát triển KTTT và là tư liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo xây dựng kinh tế tập thể (với những giai đoạn lịch sử cụ thể)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Lại Trang Huyền (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp”, Tạp chí Lịch sử Đảng (341).

- Lại Trang Huyền (2019), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Sơn La hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, “60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc”.

 

 Võ Hồng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ