TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:51:16 Ngày 04/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Phạm Quốc Cường
Tên đề tài: Cải cách thể chế kinh tế ở các nước châu Phi và bài học kinh nghiệm

1. Họ và tên: Phạm Quốc Cường                                               2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/12/1990                                                           4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2349/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3778/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Cải cách thể chế kinh tế ở các nước châu Phi và bài học kinh nghiệm

8. Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế                                              9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã vận dụng những khuôn khổ lý thuyết phù hợp để phân tích, đánh giá tiến trình và kết quả cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi, phân tích sâu thực trạng này ở một số quốc gia; đưa ra những luận điểm khoa học mới khi nhận định, phân tích kết quả và những nhân tố tác động đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở châu Phi; rút ra những gợi mở về mặt chính sách đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Luận án cho rằng, cải cách thể chế kinh tế thị trường và nền quản trị quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở nhiều nước châu Phi thất bại bởi thiếu một nền tảng quản trị tốt; môi trường quản trị yếu kém tạo ra lực cản đối với những nỗ lực cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn.    

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án rút ra những gợi mở về mặt chính sách đối với tiến trình cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Cải cách nền quản trị quốc gia

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Phạm Quốc Cường (2017), “Một số bài học kinh nghiệm và gợi mở chính sách cho Việt Nam”, Trong Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bách (đồng chủ biên); Quan hệ Trung Quốc - Châu Phi nhưng năm đầu thế kỉ XXI, NXB Khoa học Xã hội.

Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường (2018), Cải cách thể chế kinh tế ở Châu Phi, NXB Khoa học Xã hội.

Phạm Quốc Cường (2016), “Cải cách thể chế kinh tế ở các nước Á - Phi qua một số công trình nghiên cứu”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 467, tháng 4/2016, trang 30-32.

Phạm Quốc Cường (2019), “Cải cách kinh tế và thể chế quản trị ở Ghana”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 553, tháng 12/2019, trang 07-09.

Phạm Quốc Cường (2020), “Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Châu Phi”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng 02/2020, trang 04-07.

 Tân Lê
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ