TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:55:29 Ngày 04/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Thắng
Tên đề tài: Mô hình quản trị các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Thắng                                               2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/01/1990                                                            4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3777/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chính tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: “Mô hình quản trị các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế                                               9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Mạnh Hùng   

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã chỉ ra những yếu tố quyết định nhất tác động đến sự phát triển thành bại của các khu kinh tế (KKT) tự do hiện nay; phân tích, làm rõ được mô hình quản trị của các KKT tự do thế hệ mới, đặc biệt là vai trò của yếu tố này  đối với sự phát triển thành công của các KKT tự do; phân tích được một số hình mẫu quản trị các KKT tự do trên thế giới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án đã rút ra một số gợi mở chính sách có giá trị tham khảo đối với tiến trình xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Các yếu tố tác động đến mô hình quản trị tốt

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thắng, “Mô hình thể chế và quản trị của các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (Hội thảo quốc tế - Phân quyền hành chính: “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Ma-Rốc và Việt Nam”, tháng 11 năm 2017, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam tổ chức)

2) Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thắng, “Những vấn đề đặt ra cho liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ” (Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 30, tháng 6 năm 2019, trang 10-15)

3) Nguyễn Minh Thắng, “Phát triển các khu kinh tế tự do ở Ấn Độ” (Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 555, Tháng 12 năm 2019, trang 04-06)

4) Nguyễn Minh Thắng, “Phát triển các khu tự do ở Dubai” (Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 555, số cuối tháng 02 năm 2020, trang 10-12)

 Mai Vy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ