TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:31:22 Ngày 05/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Tạ Thị Tâm
Tên đề tài: Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay

1. Họ và tên: Tạ Thị Tâm                                                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/09/1986                                                4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay

8. Chuyên ngành: Nhân học                                           9. Mã số: 62 31 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Nguyễn Văn Chính - TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hoá được các công trình nghiên cứu liên quan về chợ vùng biên. Trên cơ sở đó, luận án đã kế thừa và hoàn thiện, bổ sung các nghiên cứu trước đó.

Về mặt lý thuyết, luận án đã hệ thống sơ bộ các vấn đề có tính lý thuyết về vùng biên giới từ góc nhìn chính trị - dân tộc học, tiếp cận chợ vùng biên từ những gợi mở của lý thuyết không gian xã hội và mạng lưới xã hội.

Luận án đã nghiên cứu các đặc điểm chợ ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

Luận án làm rõ các tương tác, trao đổi và giao lưu về kinh tế - xã hội của các tộc người ở chợ vùng biên và vai trò của chợ trong đời sống sinh kế các tộc người ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

Luận án phân tích những tác động của hoạt động buôn bán và văn hóa - xã hội của chợ với đời sống các TNTS tại địa phương cũng như hiệu quả và hạn chế của các chính sách phát triển vùng biên, đặc biệt là chính sách phát triển thương mại ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của luận án được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Nhân học, Văn hoá học, Xã hội học,…

Luận án làm rõ chức năng, vai trò của chợ biên giới trong đời sống các tộc người ở biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách ở Trung ương và địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Chợ, chợ vùng biên, văn hoá chợ vùng cao, quan hệ tộc người liên và xuyên biên giới,...

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Tạ Thị Tâm (2016), “Quan hệ tộc người ở chợ vùng biên: Nghiên cứu trường hợp chợ Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (3), tr.72-84, ISSN: 0866-7616.

2. Tạ Thị Tâm (2017), “Đi chợ: Sinh kế mới của người Giáy ở vùng biên giới (Nghiên cứu ở vùng biên tỉnh Lào Cai)”, Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (2), tr.76-85, ISSN: 0866-7616.

3. Tạ Thị Tâm (2017), “Những liên hệ trao đổi ở một chợ vùng biên”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (8), tr.34-44, ISSN 2354-1512.

4. Tạ Thị Tâm (2017), “Quan hệ buôn bán Việt - Trung tại chợ Cốc Lếu, Lào Cai”, Tạp chí Khoa học (17), tr.127-137, ISSN 2354-1512.

5. Tạ Thị Tâm (2017), “Thực trạng hoạt động buôn bán nhỏ ở biên giới Việt - Trung những năm gần đây”, Tạp chí Khoa học (19), tr.116-125, ISSN 2354-1512.

6. Tạ Thị Tâm (2018), “Vai trò của người Việt trong phát triển thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Dân tộc học (4), tr.14-24, ISSN: 0868 7632.

7. Tạ Thị Tâm (2018), “Mạng lưới chợ ở vùng biên giới Việt - Trung”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (10), tr.59-67, ISSN: 0868 3670.

8. Tạ Thị Tâm (2018), ““Buôn bán gia súc”: Sinh kế của người Hmông ở chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học (25), tr.160-167, ISSN 2354-1512.

9. Tạ Thị Tâm (2018), “Người Việt trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học (26), tr. 157-168, ISSN 2354-1512.

10. Tạ Thị Tâm (2018), “Bảo tồn phiên chợ vùng biên (Trường hợp chợ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)”, Tạp chí Nhân học & Bảo tàng (3&4), tr.58-65 ISSN: 0866-7616.

11. Tạ Thị Tâm (2018), “Các nghiên cứu về vùng biên giới ở Đông Nam Á và vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (12), tr.20-28, ISSN 0868-7239.

12. Tạ Thị Tâm (2018), “Người Hoa ở chợ vùng biên giới tỉnh Lào Cai”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia năm 2017 “Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, ISBN: 978-604-956-378-2.

13. Tạ Thị Tâm, Lý Cẩm Tú (2018), “Chính sách phát triển thương mại ở cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia năm 2017“Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018, ISBN: 978-604-956-378-2.

14. Tạ Thị Tâm (2019), “Sinh kế của người Hmông ở một chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Phát triển bền vững Vùng (4), tr.83-88, ISSN 2354-0729.

 Mai Vy
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ