TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 20:45:39 Ngày 17/08/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Minh Thu
Tên đề tài: Quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam

1. Họ và tên: Trần Thị Minh Thu                                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/01/1977                                                 4. Nơi sinh: Hà Nam, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam qua việc làm rõ đặc điểm, vai trò của Hồi giáo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong quan hệ quốc tế; qua phân tích chính sách đối ngoại của Việt Nam và các quốc gia Hồi giáo liên quan đến Hồi giáo.

- Luận án làm rõ thực trạng quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở hai khu vực tập trung đông tín đồ Hồi giáo là Đông Nam Á và Trung Đông - Bắc Phi.

- Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra những nhận xét, đánh giá qua phân tích tác động từ quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, chỉ ra những thách thức đối với quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra khuyến nghị chính sách cho Việt Nam liên quan đến quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trên các bình diện đối ngoại tôn giáo và quản lý nhà nước.

- Luận án đóng góp thêm cơ sở lý luận cho việc phân tích quan hệ quốc tế của các chủ thể phi quốc gia là tổ chức tôn giáo, góp phần bổ sung những luận cứ trong hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung, chính sách đối ngoại tôn giáo nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án gợi mở một số giải pháp có tính khả thi cao giúp cho các cơ quan hữu quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đối ngoại tôn giáo cũng như trong quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

- Luận án góp phần hệ thống hóa và cập nhật tư liệu về quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo thế giới và Việt Nam; sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho công tác đào tạo, nghiên cứu quan hệ quốc tế, đặc biệt là đối với những người quan tâm về vấn đề an ninh phi truyền thống, về tôn giáo trong quan hệ quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu quan hệ quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam và mở rộng nghiên cứu quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Trần Minh Thu (2014), “Hoạt động đối ngoại của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước”, Tạp chí Công tác tôn giáo (9), tr.18-21.

Dương Ngọc Tấn, Trần Thị Minh Thu (Đồng chủ biên) (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

Trần Thị Minh Thu (2018), “Thổ Nhĩ Kỳ - Góc nhìn từ hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo thiểu số thế giới”, Tạp chí Công tác tôn giáo (5), tr.52-54.

Trần Thị Minh Thu (2018), “Hội nhập của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, Tạp chí Công tác tôn giáo (12), tr.10-13.

Trần Thị Minh Thu (2018), “Quy định về chứng nhận Halal của một số quốc gia và việc thành lập trung tâm chứng nhận Halal ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Chính sách hướng đông của các quốc gia châu Phi và Trung Đông và khả năng hợp tác với Việt Nam, Bộ Ngoại giao.

Trần Thị Minh Thu (2018), “Chứng nhận sản phẩm Halal trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường các quốc gia Hồi giáo”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (11), tr. 57-60.

Trần Thị Minh Thu (2019), Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam với chính sách đối ngoại của các quốc gia Hồi giáo khu vực Trung Đông - Bắc Phi”, Tạp chí Công tác tôn giáo (10), tr9-13.

 Huy Minh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ