TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:13:02 Ngày 19/08/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Vương Hồng Nhật
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững dải ven biển tỉnh Nam Định

1. Họ và tên: Vương Hồng Nhật                                     2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/08/1983                                                4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5697/QĐ-KHTN ngày 19/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 và số Quyết định 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững dải ven biển tỉnh Nam Định”..

8. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường        9. Mã số: 9850101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hiệu, PGS.TS. Đặng Xuân Phong

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã tổng quan và xây dựng được cơ sở khoa học, quy trình và phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh thái cảnh quan cho định hướng sử dụng đất bền vững;

- Đã phân tích được đặc điểm các yếu tố thành tạo, xây dựng được bản đồ cảnh quan dải ven biển tỉnh Nam Định tỷ lệ 1/25.000 trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS và phân tích đa biến và phân tích được đặc điểm, sự phân hóa cảnh quan tại khu vực nghiên cứu;

- Đã phân tích định lượng được cấu trúc của các tiểu vùng cảnh quan thông qua các độ đo cảnh quan (metric) va phân tích được mâu thuẫn sử dụng đất trong từng tiểu vùng cảnh quan làm cơ sở cho đề xuất các phương án sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu 

- Đã đề xuất được các định hướng không gian sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài là những luận cứ khoa học có giá trị, làm tư liệu quan trọng trong lựa chọn và đề xuất các loại hình sử dụng đất bền vững dải ven biển tỉnh Nam Định, giúp địa phương khai thác có hiệu quả, sử dụng hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu định lượng các đặc điểm sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường;

- Tiếp tục nghiên cứu để góp phần hoàn thiện lý luận và phương pháp nghiên cứu đặc điểm STCQ phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững cho một lãnh thổ cụ thể.      

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Công bố trên tạp chí quốc tế:

Lai Vinh Cam, Luu The Anh, Vuong Hong Nhat, Nguyen Van Hong, Hoang Quoc Nam, Le Ba Bien, Do Van Thanh (2020). Assessment of Landscape Change in the Coastal Zone of Nam Dinh Province (Vietnam) Using Remote Sensing Data and Landscape Metrics. International Invention of Scientific Journal. Volume 04/Issue 02/February, 2020, Page 934-950. eISSN: 2457-0958.

Nguyen Thi Thu Hien,Vuong Hong Nhat, Zhang W.G, Lai Vinh Cam, Nguyen Van Hong, Le Ba Bien, Nguyen Phuong Thao, Tran Thi Nhung (2020). Distribution of heavy metals in the topsoil of agricultural land in Nam Dinh province, Vietnam. Applied Ecology and Environmental Research18(5): pages: 6793-6811. http://www.aloki.hu. ISSN 1589 1623 (Print); ISSN 1785 0037 (Online).

Công bố trên tạp chí trong nước và hội nghị quốc gia:

Vương Hồng Nhật, Nguyễn Văn Hồng (2016 ). Nghiên cứu Sinh thái Cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 1/2016, trang 131-138.

Vương Hồng Nhật, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Bích Loan, Nguyễn Công Quân (2016). Đánh giá sự phân mảnh của đất nông nghiệp ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN:978-604-913-514 -9, trang 325-336, Quyển 1, 2016.

Vương Hồng Nhật, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Hồng (2017). Trajectories of land-use and land-cover change in Giao Thuy district, Nam Dinh province. Proceeding of the International Conference on Earth Observation & Natural Hazards 2017(ICEO 2017). Page 149-152. ISBN 978-604-913-6504.

Nguyễn Văn Hồng, Lại Vĩnh Cẩm, Vương Hồng Nhật, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Bá Biên, Vũ Đăng Tiếp ( 2019). Nghiên cứu lượng giá các đơn vị sinh thái cảnh quan huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Tuyển tập Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ XI, NXB Thanh niên ISBN 978-604-9822-650, trang 166-175. Quyển 1, 2019

Vương Hồng Nhật, Nguyễn Hiệu, Đặng Xuân Phong (2021). Nghiên cứu sự thay đổi cảnh quan khu vực dải ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2017. Tuyển tập Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ XII, NXB Thanh niên, ISBN 978-604-334-789-0, trang 352-359, Quyển 1, 2021.

 Bích Vân - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ