TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:03:18 Ngày 01/09/2021 GMT+7
Thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ĐHQGHN điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức thi đợt 2 được lùi đến ngày 23 và 24/10/2021 (lịch trình tổ chức tuyển sinh đợt 2 được điều chỉnh chi tiết trong phụ lục);

- Đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển và các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: các đơn vị có thể chủ động thời gian tổ chức tuyển sinh nhưng không muộn hơn mốc thời gian thông báo kết quả thi (theo lịch trình tuyển sinh sau đại học điều chỉnh) và báo cáo ĐHQGHN trước thời điểm tổ chức xét tuyển ít nhất 1 tuần.

ĐHQGHN thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Chi tiết văn bản số 2455/ĐHQGHN-ĐT.

 Minh Quang - Ban Đào tạo