TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:48:00 Ngày 19/10/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đinh Hữu Thuận
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

1. Họ và tên: Đinh Hữu Thuận                                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/11/1983                                                4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn lần 1 (13/7/2020-13/7/2021); lần 2 (13/7/2021-13/7/2022)

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, TS Đặng Kim Oanh.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.

Hai là, nhận xét về quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954.

Ba là, đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.

Bốn là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử địa phương và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954.

- Luận án có thể làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy môn Lịch sử Đảng, giảng dạy lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 -1954

- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng làng chiến đấu chống thực dân Pháp 1946 -1954.

- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích chống thực dân Pháp 1946 -1954

- Xây dựng lòng dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đinh Hữu Thuận (2020), “Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng cơ sở chính trị trong vùng tạm bị chiếm (1947-1954)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr.79-83.

2. Dinh Huu Thuan (2021), “The leadership of the Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) in building the rear of the people's war in its province (1951-1954)”, Bulletin of Science and Education, Russia (10/113), pp.29-36.

3.Dinh Huu Thuan (2021), “Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) led the construction of the people's war rear throughout the province (1946-1950)”. Economy and society, Russia (4/83), pp.861-871.

 VNU Media - VNU-USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ