TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:48:12 Ngày 19/10/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hà Trang
Tên đề tài: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống B. Obama

1. Họ và tên: Nguyễn Hà Trang                                      2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 23/01/1988                                                4. Nơi sinh: Khánh Hoà

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án của nghiên cứu sinh số: 3129/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Kéo dài thời gian đào tạo thêm 5 tháng, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020

7. Tên đề tài luận án: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống B. Obama

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Nam Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ các yếu tố tác động đến việc định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống B. Obama

- Phân tích quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở khu vực (chính sách “tái cân bằng” ở châu Á – Thái Bình Dương, chính sách đối với Đông Nam Á)

- Phân tích ý nghĩa của Việt Nam trong nhận thức chiến lược của Hoa Kỳ dưới thời Tồng thống B. Obama trên một số phương diện đồng thời phân tích các mục tiêu, quá trình triển khai chính sách đối với Việt Nam 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Mỹ, quan hệ Việt - Mỹ; ngoài ra luận án cũng có thể là những tham khảo hữu ích của các cơ quan ngoại giao và các cơ quan có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung và quan hệ Việt - Mỹ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược mới của chính quyền Donald Trump”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (3/252), tr. 38-49.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Chính sách đối ngoại của Mỹ: “từ châu Á – Thái Bình Dương” đến “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (4/77), tr. 20-25.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Việt Nam trong tư duy đối ngoại của chính quyền B. Obama”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (5/230), tr. 19-30.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Quan hệ Việt – Mỹ: Phân tích từ một số khía cạnh lợi ích”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (9/258), tr. 30-40.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama”, Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn (9), tr. 151-159.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Đông Nam Á trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương qua phân tích đối sánh chính sách của Mỹ hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, Hội thảo Quốc tế Triển vọng cấu trúc ở châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam, tháng 4, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 93-104.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: một số phân tích cơ bản”, Hội thảo Quốc tế Quan hệ quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tháng 6, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 313-325.

- Nguyễn Hà Trang (2019), “Chính quyền Obama về vấn đề tranh chấp Biển Đông (2009-2012): Chính sách và đặc điểm”, Hội thảo Quan hệ chiến lược Mỹ - Trung tại Biển Đông dưới thời Tổng thống Obama, tháng 10, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 45-64.

- Nguyễn Hà Trang (2018), “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ 1975 đến nay”, trong Một số Chuyên đề Lịch sử Thế giới và Quan hệ quốc tế, tập 2, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 219-279.

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ