TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông báo về việc Cuộc thi Sáng tạo Quốc tế SMART 4.0 năm 2022
Ban Thư ký của Diễn đàn Giám đốc các trường đại học Đông Nam Á, Nam Á và Đài Loan (TQ) thông báo về việc Cuộc thi Sáng tạo Quốc tế SMART 4.0 năm 2022 được mở để đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Cuộc thi trực tuyến này không chỉ là lý thuyết và hướng dẫn, mà còn là lời kêu gọi sinh viên hành động vì thế giới và là cơ hội để vừa học vừa làm.

Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng tuyệt vời nào để thay đổi thế giới và muốn chúng được mọi người nhìn thấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì đây chính là cuộc thi dành cho bạn!

Cách thức

· Đăng ký cá nhân

· Đăng ký nhóm (2-5 thành viên)

Đăng ký và thông tin chi tiết: https://smart.innovation.ncku.edu.tw/ 

 

 Minh Hoài
   In bài viết