TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 18:47:51 Ngày 14/05/2014 GMT+7
Danh sách phòng thí nghiệm mở cửa của Khoa Y – Dược
STT
Phòng thí nghiệm
Bộ môn
Địa điểm
Nội dung
1
Phòng Thí nghiệm Bộ môn Y Dược học cơ sở
Y Dược học cơ sở
182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
2
Phòng thiết bị hệ thống X-quang số hóa
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
3
Phòng thiết bị hệ thống thiết bị
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
4
Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh
 
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Tham quan cơ sở vật chất, giới thiệu khả năng cung cấp dịch vụ của phòng khám

 PV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
 • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Công nghệ
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Giáo dục
 • Khoa Luật
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Y Dược