TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Phổ biến pháp luật 18:01:10 Ngày 18/05/2021 GMT+7
Một số văn bản QPPL mới của Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trong nửa đầu tháng 5 năm 2021, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong ĐHQGHN. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Thông tư số 29/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nội dung văn bản hướng dẫn việc quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thông tư này được áp dụng đối với các đối tượng gồm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở trung ương (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021.  

>>> Xem toàn văn Thông tư số 29/2021/TT-BTC

2. Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Nội dung văn bản quy định về việc: Xác định quỹ định suất (quỹ định suất là số tiền được xác định trước, giao cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong phạm vi định suất, trong khoảng thời gian nhất định; giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; chỉ số giám sát thực hiện định suất và không áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm trước liền kề.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Thông tư số 04/2021/TT-BYT

3. Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021.

Theo nội dung kế hoạch, các cơ sở giáo dục đại học có nhiệm vụ: Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, giảng viên, lập danh sách, cử cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GDĐT; tổ chức đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT; thanh toán chế độ cho cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

>>> Xem toàn văn Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT

4. Quyết định 526/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Quyết định 526/QĐ-BLĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới cấp Trung Ương và cấp tỉnh là: Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đồng thời các thủ tục hành chính được sửa đổi ở cả cấp Trung Ương và cấp tỉnh là: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Thủ tục hành chính chỉ được thay đổi ở cấp cấp tỉnh là: Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021.

>>> Xem toàn văn Quyết định 526/QĐ-BLĐTBXH

 Hoàng Phúc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ