TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin các đơn vị 11:04:12 Ngày 15/03/2023 GMT+7
[Infographic] Quy định tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 - Phần 1: Những quy định chung
Ngày 08/3/2023, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 676/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 được phê duyệt theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 89). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4232/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89.

>>> [Infographic] Quy định tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 - Phần 2: Tiêu chí tuyển chọn

>>> [Infographic] Quy định tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 - Phần 3: Quy trình và hội đồng tuyển chọn

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài cũ hơn
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ